Облігації підприємств

Облігації підприємств – цінні папери, які засвідчують внесення їхнім власником грошових коштів і підтверджують зобов’язання емітента відшкодувати власникові О. п. вартість зазначених паперів у вказаний в умовах випуску строк з виплатою у більшості випадків доходу. О. п. можуть бути процентними, дисконтними та безпроцентними. Процентні О. п. випускаються за умови сплати фіксованого доходу, крім оплати номінальної вартості О. п. За дисконтними умовами випуску емітент продає О. п. власникові за ціною, нижчою від номінальної. При викупі О.

п. емітент сплачує номінальну вартість О. п. Отже, доход власника визначається як різниця між номінальною вартістю О. п. та вартістю, за якою емітент розміщував ці цінні папери. Доход за безпроцентними О. п. не сплачується; власникові такого цінного паперу надається право на придбання відповідних товарів чи послуг, під які випущено О. п. Вони можуть бути іменними, на пред’явника, такими, що обертаються вільно, та з обмеженим обігом. Закон встановлює обов’язкові реквізити для О. п. Емітентами О. п. можуть бути підприємства всіх форм власності, об’єднання підприємств, всі види господарських товариств. Акціонерні товариства
мають право випускати О. п. на суму, яка не перевищує 25 відсотків розміру статутного фонду, і за умови повної сплати вартості випущених акцій. Випуск О. п. для формування і поповнення статутного фонду емітентів, а також для покриття збитків, пов’язаних з їхньою підприємницькою діяльністю, законом забороняється. Кошти від розміщення О. п. спрямовуються на цілі, визначені при випуску їх. Вартість О. п. визначається і сплачується в карбованцях, а у випадках, передбачених умовами випуску,- в іноземній валюті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облігації підприємств - Довідник з правознавства