Облік доходів майбутніх періодів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.7. Облік доходів майбутніх періодів

До доходів майбутніх періодів належать, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення (аванси), виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств,

абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо. Виникають доходи майбутніх періодів також при цільовому фінансуванні капітальних інвестицій.

За кредитом рахунка 69 “Доходи майбутніх періодів” відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду. Доходи майбутніх періодів визнаються доходами звітного періоду одночасно із витратами, які здійснені для отримання

цих доходів.

Проводки з обліку доходів майбутніх періодів наведено в табл. 8.16.

Таблиця 8.16.

Приклад бухгалтерських проводок з обліку доходів майбутніх періодів

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Надійшли авансові платежі за операційну оренду необоротних активів

Надійшла у 4-му кварталі 2000 р. плата за операційну оренду будівлі за 1-й квартал 2001р.

311

681

1200

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

643

641

200

Відображено доходи майбутніх періодів

681

69

1200

Щомісяця у 1 – му кварталі відображається дохід від надання послуг з оперативної оренди

69

713

400

Щомісяця списується сума податкового зобов’язання

713

643

66,67

Щомісяця відображається фінансовий результат

713

791

333,33

2. Заводом продано холодильник з додатковою гарантією 2 роки (вартість холодильника 1200 грн., додаткової гарантії – 120 грн., основна гарантія – 1 рік)

Відображено дохід від реалізації

361

701

1200

Відображене податкове зобов’язання

701

641

200

Дохід списаний на фінансовий результат

701

791

1200

Списана собівартість реалізованого холодильника

901

26

900

Собівартість реалізованого холодильника списана на фінансовий результат

791

901

900

Відображений дохід майбутніх періодів за надання додаткової гарантії

361

69

120

Нараховується ПДВ

643

641

20

У другому і третьому році доходи майбутніх періодів переводяться у доходи періоду

69

703

60

Списується податкове зобов’язання

703

643

10

Доходи списуються на фінансові результати

703

791

50

Списуються витрати, пов’язані з отриманням доходів у другому і третьому році

903

23

35

791

903

35

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік доходів майбутніх періодів - Бухгалтерський облік