Облік доходів від реалізації

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності

9.2. Організація обліку доходів

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства призначені рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 “Страхові платежі”, протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів),

що включені до ціни продажу, за дебетом – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Для обліку доходів планом рахунків передбачено застосування наступних бухгалтерських рахунків:

70 “Доходи від реалізації”;

71 “Інший операційний дохід”;

72 “Доходи від участі в капіталі”;

73 “Інші фінансові доходи”;

74 “Інші доходи”;

75 “Надзвичайні доходи”;

76 “Страхові платежі”.

9.2.1. Облік доходів від реалізації

Для

узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 “Доходи від реалізації”.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

702 “Дохід від реалізації товарів”;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”;

704 “Вирахування з доходу”;

705 “Перестрахування”.

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 “Перестрахування”); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 “Вирахування з доходу” за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів, сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 705 “Перестрахування” підприємства, які є страховиками, відповідно до Закону України “Про страхування”, узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами пре страхування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом – частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Таблиця 9.1.

Кореспонденції бухгалтерських рахунків по обліку доходів від реалізації

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Одержано виручку від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг споживачам

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

701 “Дохід від реалізації готової продукції” 702″Дохід від реалізації товарів”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

2.

Виставлено рахунок покуттю за відвантажені на його адресу готову продукцію, товар, а також виконані роботи і послуги

36 “Розрахунки з покупцями

Та замовниками”

37 “Розрахунки з різними дебіторами” 68 “Розрахунки за іншими операціями”

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

702 “Дохід від реалізації товарів”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

3.

Відображено доход у вигляді страхових платежів від страхувальника

76 “Страхові платежі”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

4.

Відображено податок на додану вартість із суми виручки від реалізації (за умови, якщо підприємство є платником податку на додану вартість)

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

702 “Дохід від реалізації товарів”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

5.

Списано доходи від реалізації за вирахуванням податку на додану вартість

70 “Доходи від реалізації”

791 “Фінансові результати від операційної діяльності”

6.

Відображено суму наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції, товарів та інші суми, які підлягають вирахуванню з доходу

791 “Фінансові результати від операційної діяльності”

704 “Вирахування з доходу”

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок З.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Рахунок-фактура” (див. зразок 2.1.), “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.) та ін.

Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від операційної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки) оформленої працівниками бухгалтерії.

Узагальнення даних по рахунку 70 “Доходи від реалізації” здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку – у розділі III Відомості 5-М (див. дод. А 5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік доходів від реалізації - Бухгалтерський облік