Облік операцій за овердрафтом

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 5

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

2.1. Облік операцій за овердрафтом

Овердрафт – короткостроковий кредит, який надається клієнту понад його залишок на поточному рахунка в банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка. При виконанні такої операції за рахунком клієнта (контрагента) в банку утворюється дебетове сальдо. Іншими словами, овердрафт являє собою кредитну лінію (можливість негайного отримання кредиту), погоджену банком, якою контрагент може скористатися за допомогою свого поточного рахунка. Здебільшого поточний рахунок клієнта, як і кореспондентський рахунок банку, має кредитовий залишок. Перевищення цього залишку при проведенні розрахункових операцій як банком, так і контрагентом можливе при підписанні відповідної угоди в разі відкриття кореспондентського рахунка банку або поточного рахунка клієнта. Так документально оформлюється можлива ситуація, що має назву основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума перевищення залишку за рахунком. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та відсотки як плата за такий спосіб кредитування. Сума відсотків за овердрафтом обчислюється з огляду на неоплачений денний залишок за рахунком та затверджену ставку відсотків, що, як правило, перевищує відсоткову ставку, застосовувану в банку за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті до запитання.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту, сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки (табл. 7).

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня за рахунком (банку – кореспондентського; контрагента – поточного) ситуація може змінитися за результатами проведених розрахункових операцій.

Таблиця 7

ТИПОВІ РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ОВЕРДРАФТОМ

Номер рахунка

Назва рахунка

1520

Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків

1620

Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках

2000

Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом

2200

Рахунки за овердрафтом фізичних осіб

У разі поповнення коштів на рахунка, що спричиниться до кредитового сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту. Сума за рахунками овердрафту, що залишилася непокритою в разі недостатності коштів, переноситься на наступний день.

Якщо ж дебетовий залишок за кореспондентським рахунком (поточним рахунком) збільшиться, то на відповідну суму збільшаться й записи за рахунками овердрафту.

Відсотки за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісяця згідно з обліковою політикою, прийнятою банком. Для розрахунку відсотків при помісячному їх нарахуванні може застосовуватися метод відсоткового числа або звичайний метод.

Сплачуються відсотки з поточного рахунка контрагента (кореспондентського рахунка банка) в терміни, передбачені угодою.

Типова кореспонденція рахунків по обслуговуванню кредитного боргу за овердрафтом (табл. 8)

Таблиця 8

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ОВЕРДРАФТА

Дебет

Кредит

Зміст операції

2000 “Рахунки суб’єктів господарської діяльності”

2600 “Поточні рахунки суб’єктів господарської”

Відображення використання клієнтом кредитних коштів

2008 Нараховані доходи за овердрафтом

6020 “Відсоткові доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом”

Нарахована сума відсоткового доходу за овердрафтом

2600 “Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності”

2008 “Нараховані доходи за овердрафтом”

Сплата контрагентом відсотків за овердрафтом

2600 “Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності”

Рахунок прострочених відсотків

Несвоєчасна сплата клієнтом відсотків за овердрафтом

2600 “Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності”

2000 “Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом”

Погашення основного боргу за договором овердрафту

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Облік операцій за овердрафтом - Бухгалтерський облік