Облік основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.10. Облік основних засобів соціальної сфери,

Що не належать підприємству

Ряду підприємств із державної чи комунальної власності передаються на баланс основні засоби, які не є їх власністю. Наприклад, на балансі дорожніх організацій знаходяться дороги державного та місцевого значення, житлово-експлуатаційні дільниці враховують на власному балансі будинки та інші споруди, окремим підприємствам

на баланс можуть бути передані дитячі садки тощо.

При організації обліку основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству, необхідно враховувати вимоги Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.06 № 1213. Згідно з цим наказом таке майно необхідно враховувати на субрахунку 425 “Додатковий капітал”. Безумовно, що для виділення невласного

майна, на цьому субрахунку необхідно окремо виділяти власний додатковий капітал та майно, що не належить підприємству. Нарахування амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку) відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно на суму нарахованої амортизації визнається дохід, який відображається за дебетом субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” та кредитом рахунку 74 “Інші доходи”.

Кореспонденція рахунків із відображення операцій з майном соціальної сфери згідно з вимогами наказу наведена в табл. 4.30.

Таблиця 4.30.

Кореспонденція рахунків за операціями з майном соціальної сфери

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Податкові

Розрахунки

ВД

ВВ

Оприбуткування майна соціальної сфери та передача у комунальну власність

Оприбутковано основні засоби соціальної сфери при приватизації

10х

131

10000

10х

425

2000

Передано майно соціальної сфери у комунальну власність

131

10х

10000

972

10х

2000

793

972

2000

Одночасно відображається дохід

425

746

2000

746

793

2000

Надання допомоги на утримання об’єктів соціальної сфери

Надано грошову допомогу

977

311

1000

793

977

1000

Надано допомогу матеріалами

977

20х

500

(500)

977

641

100

793

977

600

Отримання допомоги суб’єктом господарювання на утримання об’єктів

Соціальної сфери

Отримано грошові кошти

311

48

1000

1000

Отримано матеріали

20х

48

500

500

Сплачено платежі за послуги за рахунок коштів допомоги

371

311

1000

833,33

641

644

166,67

Одночасно

48

641

166,67

Отримано послуги

23

84

833,33

84

371

833,33

644

371

166,67

Списано на утримання об’єкта матеріали, отримані як допомога

23

80х

500

80х

20х

500

Відображено дохід від іншої звичайної діяльності

48

746

1333,33

746

793

1333,33

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству - Бухгалтерський облік