Облік страхових платежів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності

9.2. Організація обліку доходів

9.2.7. Облік страхових платежів

Для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування призначено рахунок 76 “Страхові платежі”.

За кредитом рахунку 76 “Страхові платежі” відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом – повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового

припинення дії договору страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Рахунок 76 “Страхові платежі” кореспондує

За дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

30 “Каса” 30 “Каса”

31 “Рахунки в банках” 31 “Рахунки в банках”

36 “Розрахунки з покупцями та 36 “Розрахунки з покупцями та

Замовниками” замовниками”

70 “Доходи від реалізації” 70 “Доходи від реалізації”

Документами по обліку страхових платежів виступають: “Прибутковий касовий

ордер” (див. зразок З.2.), “Видатковий касовий ордер (див. зразок 3.3.)”, виписка банку (див. зразок 3.18.) із доданими до неї первинними документами, а також договори страхування.

Щомісячне списання доходів від страхування здійснюється на рахунок 70 “Доходи від реалізації” на підставі розрахунку (довідки) оформленої працівником бухгалтерії.

Узагальнення даних по рахунку 76 “Страхові платежі” проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку – у розділі III Відомості 5-М (див. дод. А 5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік страхових платежів - Бухгалтерський облік