Облік транспортно-заготівельних витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 2.

Облік виробничих запасів

2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів

2.3.5. Облік транспортно-заготівельних витрат

Треба зазначити, що на рахунках по обліку виробничих запасів окрім безпосередньо наявних запасів, можливо на одному із субрахунків здійснювати також облік транспортно-заготівельних витрат.

Приклад розподілу транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних

витрат наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах,

Що застосовують окремий субрахунок обліку

Транспортно-заготівельних витрат

Зміст

Вартість запасів, тис. грн. (рахунки 20,22)

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн. (окремий субрахунок)

1

2

3

1.

Залишок на початок місяця

250

55

2.

Надійшло за місяць

400

80

3.

Вибуло за місяць (витрачено

Реалізовано

тощо)

300

62*

4.

Залишок на кінець місяця

(ряд.1+ряд.2-ряд. З)

350

73

* Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на виробничі запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

Облік транспортно заготівельних витрат

За умови, якщо на підприємстві було прийняте рішення не обліковувати на окремому субрахунку транспортно-заготівельні витрати, можливе їх врахування (збільшення облікової ціни) при оприбуткуванні на склад матеріалів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік транспортно-заготівельних витрат - Бухгалтерський облік