Облік витрат за видами діяльності в моделі ABC

Облік витрат за видами діяльності в моделі ABC – методика обчислення джерел витрат і центрів робіт та їх розподілу між продуктами на основі даних про види робіт, необхідних для виробництва. Модель ABC – найважливіші групи класифікації матеріальних ресурсів. Такий облік дає змогу оцінити можливості максимізації вартості і підвищення ефективності діяльності організації, точніше визначити собівартість у процесі позиціювання продуктів, розробки асортименту таких продуктів і переговорів з покупцями. Загалом застосування цієї моделі дає змогу визначити найбільш і найменш прибуткових клієнтів, продукти і канали розподілу; з’ясувати фактори підвищення або зниження фінансових результатів організації; точніше прогнозувати витрати, доходи і потреби у ресурсах у разі зміни обсягів виробництва, вартості ресурсів та організаційної структури; контролювати вартість робіт і процесів. На відміну від цієї моделі, витрати розподілялись на всі продукти на підставі середніх оцінок, що за умов широкої номенклатури виробництва спотворювало інформацію про витрати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік витрат за видами діяльності в моделі ABC - Економічний словник