Обмеження підприємництва

Обмеження підприємництва – встановлений чинним законодавством і рішенням уряду перелік видів діяльності, які можуть здійснювати лише державні підприємства та організації, а також недержавні підприємства за лінцензіями, а також порядок отримання ліцензій. Згідно з чинним законодавством, в Україні обмежується підприємницька діяльність, пов’язана з оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин (крім спеціально названих), виготовленням і реалізацією воєнної зброї і боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобуванням бурштину,

охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності (перелік яких визначає Кабінет Міністрів), з розробкою, випробуванням, виробництвом і експлуатацією ракет – носіїв. Ці види діяльності можуть провадити лише державні організації, а ломбардні операції – також з участю повних товариств. Винятково державні підприємства та об’єднання зв’язку провадять діяльність, пов’язану з технічним обслуговуванням і експлуатацією первинних мереж (крім місцевих) і супутникових систем телефонного зв’язку у мережах зв’язку загального користування (крім супутникових систем телефонного зв’язку
в мережі загального користування, які мають наземну станцію стеження на території України і створюються та розгортаються за допомогою національних ракет – носіїв або національних космічних апаратів), виплатою і доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам. Уряд встановлює і перелік видів діяльності, якими можна займатися лише за наявності ліцензії (див. Ліцензія) або з метою сплати платежів за надання такого дозволу. Згідно з чинним законодавством, ліцензуванню підлягають види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров’я людини, навколишнє середовище і безпеку держави. Так, без ліцензії, виданої Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органами, не можуть здійснюватися пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт і реалізація мисливської, спортивної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної та пневматичної зброї; виготовлення і реалізація лікарських засобів та особливо шкідливих хімічних речовин; виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення і реалізація етилового, коньячного і плодового спирту; виробництво тютюнових виробів; медична, ветеринарна та юридична практика; створення та утримання ігорних закладів, організація азартних ігор; міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом; виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворої звітності та знаків поштової оплати, а також матеріалів і напівфабрикатів для їх виробництва; діяльність, пов’язана з використанням радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів і радіоактивних речовин; проектування, будівництво та експлуатація об’єктів атомної енергетики, а також надання послуг щодо їх обслуговування; видобуток коштовних металів і каменів, виготовлення та реалізація виробів з них; використання авіаційно-хімічних робіт аерофотозйомок; аудиторська і страхова діяльність, виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів; пересилання грошових переказів, листів вагою до 20 грамів і поштових карточок; використання радіочастот; виконання топографо-геодезичних картографічних робіт і кадастрових зйомок; будівельна діяльність (окремі види проектних і будівельно-монтажних робіт, інженерних обстежень для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, що потребують відповідної атестації виконавця, згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів); виготовлення та реалізація спеціальних засобів, які заряджаються речовинами сльозогінної і подразнювальної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-пошукових заходів; діяльність, пов’язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, реалізацією і використанням засобів криптографічного і технічного захисту інформації; надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка; діяльність, пов’язана з організацією іноземного і зарубіжного туризму; судово-експертна діяльність; надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; виробництво, передача і постачання електроенергії, здійснення операцій з металобрухтом, посередництво у працевлаштуванні за кордоном, ремонт і експлуатація об’єктів тр
убопровідного транспорту; надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіопровідникового мовлення у межах промислової експлуатації, наукові дослідження, пов’язані зі створенням і використанням космічної техніки й технології (крім ракетоносіїв); розробка, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їх складових, наземної космічної інфраструктури та її складових, устаткування, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, крім систем теле-, радіомовлення, та деякі інші. Ліцензію на здійснення підприємницької діяльності видає Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган протягом 30 днів з дня отримання заяви. Заява містить: 1) відомості про заявника (для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані – серія, номер паспорта, ким і коли виданий, ідентифікаційний код, а також місцепроживання; для юридичної особи – назва, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код); 2) вид діяльності, на який заявник хоче отримати ліцензію; 3) термін дії ліцензії. Крім заяви, фізичні особи подають копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації; копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; юридичні особи – копії свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та засновницькі документи. Ліцензія видається не менш як на три роки. Якщо у поданих документах містяться недостовірні дані або заявник не може здійснювати певний вид діяльності згідно з ліцензійними умовами, ліцензія не видається, а у відповідному рішенні зазначають причини відмови. Відмова у видачі ліцензії видається у той же термін, що й ліцензія, у письмовій формі. У разі відмови у видачі ліцензії підприємець може оскаржити це рішення в суді або в арбітражному суді.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Обмеження підприємництва - Економічний словник