ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

УРОК 7. ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

Мета: сформувати первинні знання про обмін речовин і енергії в природі; розвивати уміння порівнювати процеси обміну речовин і енергії у рослин і тварин; виховувати спостережливість, аналітичне мислення, екологічну культуру.

Обладнання: таблиця “обмін речовин і енергії”, підручники, зошити.

Основні поняття: обмін речовин, асиміляція, дисиміляція, живлення, дихання, фотосинтез.

Тип уроку: вивчення й первинного засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання

– Що таке живлення? Які способи живлення організмів ви знаєте? Наведіть приклади організмів із різними способами живлення.

– Що таке дихання? Як відбувається процес дихання у рослин? назвіть органи дихання тварин. наведіть приклади тварин із різними способами дихання.

– Яке значення має дихання для живих організмів?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Завдання 1. Організм – це жива система. Як і будь-яка інша система, організм має зовнішні та внутрішні зв’язки. Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні зв’язки організму на прикладі кімнатної рослини.

Отже, виконуючи це завдання, ви ще раз переконалися, що організми – це відкриті системи, яким потрібне надходження енергії та речовин, необхідних для життєдіяльності.

Водночас до навколишнього середовища потрапляють продукти життєдіяльності організмів. Давайте дізнаємося детальніше, що отримують організми від природи, для чого вони це отримують і що виділяють у довкілля.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Обмін речовин та енергії Завдання 2 (робота в парах)

Установіть, який обмін відбувається між організмами та навколишнім середовищем. Результат оформіть у вигляді схеми.

ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

Обмін речовин і енергії (метаболізм) – це процеси споживання й перетворення речовин в організмі, що супроводжуються виділенням енергії та видаленням непотрібних речовин.

Обмін речовин та енергії являє собою два взаємозалежних і протилежних процеси: асиміляцію і дисиміляцію.

Асиміляція (синтез) – це процес утворення в організмі складних органічних речовин із більш простих неорганічних.

Дисиміляція (розпад) полягає в руйнуванні складних органічних сполук у прості речовини.

2. Обмін речовин і енергії у рослин

У рослин головною частиною асиміляції є фотосинтез, який відбувається дуже активно і для якого Сонце – це постійне потужне джерело енергії. Завдяки фотосинтезу в рослинах асиміляція переважає над дисиміляцією, тобто в рослині утворюється більше складних речовин, ніж розпадається. У зв’язку з цим автотрофні рослини, на відміну від гетеротрофних організмів, відкладають про запас багато поживних речовин.

Частина продуктів фотосинтезу витрачається на створення тіла рослини, частина відкладається про запас, а решта використовується для одержання енергії під час дихання.

3. Обмін речовин і енергії у тварин

Для тварин джерелом енергії є готові органічні речовини, які вони отримують з їжею рослинного чи тваринного походження. У тваринному організмі вони зазнають складних хімічних перетворень, що забезпечує процеси життєдіяльності організмів, у тому числі синтез нових органічних сполук, необхідних даному організму.

4. значення обміну речовин і енергії для організмів

Організми отримують речовини та енергію, необхідні для росту, розвитку та підтримання всіх процесів життєдіяльності; виводять шкідливі речовини.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 3. Установіть схожі та відмінні ознаки обміну речовин та енергії в автотрофних та гетеротрофних організмах.

Проблемне запитання (робота в малих групах по 4 учні, метод “Прес”)

Які причини можуть зумовити порушення обміну речовин в організмів? Спрогнозуйте можливі наслідки порушення обміну речовин в організмів.

Учні обговорюють питання та формулюють свою відповідь у такий спосіб:

1-й учень: “Я вважаю…”, 2-й учень: “Тому що…”, 3-й учень: “Наприклад,…”, 4-й учень: “Таким чином,…”

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Випереджальне (окремим учням): підготувати повідомлення “Розмноження акваріумних риб”.

3. Принести насіння та рослину, вирощену з нього (квасолю, пшеницю, горох, соняшник тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ - Плани-конспекти уроків по натурології