ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

Основою життєдіяльності клітини є обмін речовин і перетворення енергії. Обмін речовин – сукупність всіх реакцій синтезу та розпаду, що проходять в організмі і характеризуються виділенням або поглинанням енергії. Обмін речовин та енергії являє собою два взаємозалежних і протилежних процеси: асиміляцію і дисиміляцію.

Асиміляція, або пластичний обмін, – сукупність реакцій синтезу високомолекулярних

органічних речовин, що супроводжуються поглинанням енергії внаслідок розпаду молекул АТФ.

Дисиміляція, або енергетичний обмін, – сукупність реакцій розщеплення й окиснення органічних речовин, що супроводжуються виділенням енергії і нагромадженням її в синтезованих молекулах АТФ.

Усі реакції обміну речовин та енергії проходять у присутності ферментів. АТФ є основною речовиною, що забезпечує всі енергетичні процеси в клітині, нагромаджує енергію у процесі енергетичного обміну і віддає її у процесі пластичного обміну.

Єдиним джерелом енергії на землі є сонце. Клітини рослин за допомогою хлоропластів

поглинають енергію сонця, перетворюючи її на енергію хімічних зв’язків молекул синтезованих органічних речовин. У рослинах проходить первинний синтез органічних речовин із неорганічних: вуглекислого газу та води за рахунок енергії сонця. Всі інші організми використовують готові органічні речовини, розщеплюють їх, а енергія, що виділяється, нагромаджується в молекулах АТФ. Накопичена енергія використовується у процесі пластичного обміну на синтез органічних речовин, специфічних для кожного організму. Частина енергії у процесі обміну речовин постійно втрачається у вигляді тепла, тому для систем живих організмів необхідний постійний потік енергії. Таким чином, сонячна енергія акумулюється в органічних речовинах, а потім використовується у процесах життєдіяльності організму.

За характером живлення, джерелом одержання органічних речовин та енергії всі організми поділяються на дві групи: автотрофні і гетеротрофні.

Автотрофні організми синтезують органічні речовини у процесі фотосинтезу з неорганічних (вуглекислого газу, води, мінеральних солей), використовуючи енергію сонячного світла. До них відносять усі рослинні організми, синьо-зелені водорості (ціанобактерії). До автотрофів належать і бактерії, що хемосинтезують, тобто використовують енергію, яка виділяється при окисненні неорганічних речовин: сірки, заліза, азоту.

Гетеротрофні організми одержують готові органічні речовини від автотрофів. Джерелом енергії для них є органічні речовини, що розпадаються й окислюються у процесі дисиміляції. До них відносяться тварини, гриби, деякі бактерії.

Автотрофи здатні засвоювати неорганічний Карбон та інші елементи. Гетеротрофи засвоюють тільки органічні речовини, одержуючи енергію при їхньому розпаді. Автотрофні та гетеротрофні організми пов’язані між собою процесами обміну речовин та енергії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ - Довідник з біології