Оборот капітальних вкладень

Оборот капітальних вкладень – період, упродовж якого відбувається перетворення грошової форми авансованої вартості з початку проектно-пошукових робіт до створення виробничих фондів і виробництва з їх допомогою кінцевої продукції, в т. ч. надання послуг. О. к. в. визначається співвідношенням обсягу введених основних фондів до величини капіталовкладень і незавершеного виробництва за певний період. Для розрахунку цього показника може бути використана формула, де Окв – оборот капітальних вкладень; ПК – повна кошторисна вартість будівництва; Н – зміна залишків незавершеного будівництва; В – введення в дію основних фондів. Проте вона не виражає співвідношення між вартістю вкладених у будівництво коштів і кінцевими результатами будівництва за одиницю часу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оборот капітальних вкладень - Економічний словник