Оборотний капітал

Оборотний капітал – частка виробничого капіталу капіталістичних підприємств, вартість якого в процесі споживання повністю переноситься на продукт. До О. к. належить частина постійного капіталу (сировина, матеріали, паливо, незавершене будівництво тощо) та змінний капітал, що авансується на купівлю робочої сили. Особливість робочої сили полягає в тому, що вона не тільки переносить свою вартість, але й створює нову, в т. ч. додаткову вартість. Величина використовуваного О. к. визначається розмірами виробництва і часом обороту. Прискорення його дає можливість скоротити частину О. к. Найбільше значення для привласнення зростаючої маси додаткової вартості має прискорення обороту змінного капіталу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оборотний капітал - Економічний словник