Обставини, які враховуються під час призначення покарання

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 21. Кримінальна відповідальність

3. Обставини, які враховуються під час призначення покарання.

Кримінальний кодекс України передбачає для кожного злочину можливість застосування різних видів покарань, можливість призначення покарання різного розміру. Суддя, обираючи вид і визначаючи розмір (тривалість) покарання, ураховує різні обставини.

Запропонуйте, які обставини й фактори мають бути враховані під час призначення покарання злочинцю.

Закон передбачає декілька обставин,

які обов’язково має враху­вати суд під час призначення покарання.

Обставини, які враховуються під час призначення покарання

Обставини, які пом’якшують або обтяжують відповідальність, визначені Кримінальним кодексом України.

Ознайомтеся з переліком обставин із Кримінального кодексу України, які пом’якшують або обтяжують відповідальність. Наве­діть приклади злочинів, у яких мають місце зазначені обставини.

Із Кримінального кодексу України

Стаття 66. Обставини, які пом’якшують покарання 1. При призначенні покарання обставинами, які його по­м’якшують, визнаються:

1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або

активне спри­яння розкриттю злочину:

2) добровільне відшкодування завданого збитку або усу­нення заподіяної школи;

2-1) надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину:

3) вчинення злочину неповнолітнім;

4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;

5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;

6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хви­лювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;

8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необ­хідності;

9) виконання спеціального завдання з попередження чи роз­криття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, перед­бачених цим Кодексом.

2. При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом’якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті (…).

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання

1. При призначенні покарання обставинами, які його обтя­жують, визнаються:

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;

2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28);

3) вчинення злочину на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;

4) вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку;

5) тяжкі наслідки, завдані злочином;

6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;

7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для вин­ного перебувала у стані вагітності;

8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріа­льній, службовій чи іншій залежності від винного;

9) вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;

10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;

11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;

12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;

13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням нар­котичних або інших одурманюючих засобів.

2. Сул має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за винятком обставин, зазначених у пунктах 2,6,7, 9,10,12, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку.

3. При призначенні покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в частині першій цієї статті (…).

Зверніть увагу – серед обставин, які пом’якшують або обтяжу­ють відповідальність, є ті, що стосуються різних елементів складу злочину. Так, скоєння злочину повторно, групою осіб за попередньою змовою, скоєння злочину в стані алкогольного чи наркотичного сп’я­ніння, скоєння злочину неповнолітнім характеризують особу злочин­ця. Тяжкі наслідки злочину, скоєння злочину загальнонебезпечним способом визначають об’єктивну сторону злочину. Деякі обставини, які пом’якшують відповідальність, мають сприяти певній поведінці злочинця – це такі обставини, як явка із зізнанням, щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку, надання потерпілому медичної або іншої допомоги безпосередньо після злочину. Важливо також зазначити, що визначений у Кримінальному кодексі перелік обставин, які обтяжують відповідальність, є вичерпним. У той же час суд має право визнати пом’якшуючими не лише ті обставини, що зазначені в Кримінальному кодексі, а й інші, які він визнає такими. Наприклад, пом’якшуючими можуть бути визнані наявність держав­них нагород, участь у бойових діях, ліквідації аварії на Чорнобиль­ській атомній електростанції, наявність на утриманні малолітніх дітей або інших осіб.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Обставини, які враховуються під час призначення покарання - Правознавство