Обвинувальний висновок

Обвинувальний висновок – процесуальний документ, в якому слідчий підводить підсумки попереднього розслідування у справі, обгрунтовує висновок про скоєння злочину конкретною особою і про достатність підстав для розгляду справи в суді. Складанню О. в. передує оголошення обвинуваченому про закінчення розслідування і пред’явлення йому і його захиснику матеріалів справи для ознайомлення. О. в. визначає межі дослідження справи в судовому засіданні, надає обвинуваченому змогу ознайомитися з доказами, на яких грунтується обвинувачення,

що сприяє йому у підготовці до захисту. Копія О. в. вручається обвинуваченому не пізніш як за 3 доби до дня розгляду справи в суді. Відповідно до ст. 223 КПК О. в. складається з описової і резолютивної частин. В описовій частині зазначаються: обставини справи, як їх встановлено на попередньому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, скоєного кожним з обвинувачених” а також докази, які зібрано у справі; показання кожного з обвинувачених по суті пред’явленого йому обвинувачення, доводи, наведені обвинуваченим на свій захист, і результати їх перевірки; відомості про потерпілого; обставини, які обтяжують
та пом’якшують відповідальність обвинуваченого. У резолютивній частині наводяться відомості про особу кожного з обвинувачених, коротко викладається суть пред’явленого обвинувачення із зазначенням статті кримінального закону, яка передбачає даний злочин. До О. в. додаються список осіб, що підлягають виклику на судове засідання, довідки про рух справи, про речові докази, про цивільний позов та інші довідкові дані. О. в. слідчий направляє прокурору, який може затвердити його або скласти новий і передати справу до суду, повернути справу на дослідування або закрити її. О. в. зачитується на початку судового слідства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Обвинувальний висновок - Довідник з правознавства