Очна ставка

Очна ставка – одночасний допит віч-на-віч двох раніше порізно допитаних у кримінальній справі осіб, у показаннях яких є істотні суперечності. О. с. проводиться з метою з’ясувати причини суперечностей, усунути їх або одержати додаткові дані про те, які саме показання відповідають дійсності. О. с. може бути проведена між будь-якими раніше допитаними особами, а саме: між потерпілим і обвинуваченим (чи підозрюваним), між свідком і обвинуваченим (чи підозрюваним), між двома свідками, потерпілими, обвинуваченими, підозрюваними. Порядок проведення О. с. регулюється ст. 173 КПК. Викликаним на О. с. особам після з’ясування питань щодо знайомства і їхніх стосунків по черзі пропонується розповісти, що їм відомо з приводу певного факту або події, для з’ясування якої призначена О. с. Після цього особа, яка проводить О. с., ставить запитання, з її дозволу можуть ставити запитання одна одній також особи, між якими проводиться О. с. Показання допитаних осіб заносяться до протоколу О. с. у тій послідовності, в якій вони Давалися.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Очна ставка - Довідник з правознавства