Оцінка якості активів комерційного банку

Оцінка якості активів комерційного банку – методи визначення якісної структури активів з урахуванням їх ризикованості. О. я. а. к. б. характеризується передусім співвідношенням продуктивних (операцій з клієнтами та контрагентами банку за кредитно-інвестиційною системою) і непродуктивних (капіталізовані та нематеріальні активи, дебіторська заборгованість і збитки) активів і витрат на власні потреби. Активи комерційного банку поділяють на кілька груп ризиків, залежно від можливості втрати їх вартості у процесі проведення певних активних

операцій. Розміри активів з урахуванням їх якості визначають за формулою, де Ар – активи комерційного банку, зважені на коефіцієнти ризику; Аi – активи i-го ступеня ризику; Крl – коефіцієнт ризику i-го ступеня; n – кількість видів активів, згрупованих за ступенями ризику. Основними показниками оцінки достатності високоліквідних активів банків є коефіцієнти миттєвої ліквідності та співвідношення високоліквідних і робочих активів банку. Своєю чергою, перший з них визначається відношенням суми коштів на кореспондентських рахунках і в касі до коштів, залучених банком на поточні рахунки у відсотках; другий коефіцієнт
обчислюється як відношення високоліквідних і робочих активів банку у відсотках. До робочих активів, за визначенням НБУ, належать: кошти на кореспондентських рахунках, у касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках та цінних паперах, а також надані кредити та інші активи, що дають банку дохід.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оцінка якості активів комерційного банку - Економічний словник