Оцінка якості товарів і послуг

Оцінка якості товарів і послуг – комплекс найважливіших методів, за допомогою яких вимірюються окремі показники якості продукції та надання послуг. До таких методів належать: 1) інструментальний (базується на використанні технічних засобів, за допомогою яких визначаються твердість, міцність, зміст окремих хімічних елементів); 2) експертний метод (передбачає узагальнення думок членів експертної групи); 3) органолептичний (грунтується на аналізі сприйняття органами чуття членів експертної групи таких властивостей продукції, як форма, колір,

гармонійність, смак тощо); 4) статистичний (передбачає використання математичної статистики для збирання та обробки інформації про показники якості продукції та відповідних процесів); 5) розрахунковий (за допомогою відповідних формул визначаються показники якості товару з урахуванням інших показників, отриманих за допомогою різних методів, наприклад, інтегрального економічного показника якості машин); 6) соціологічний (базується на проведенні опитування споживачів про якість продукції, після чого отримані дані обробляються); 7) комбінований метод (передбачає одночасне використання декількох методів). Так, інтегральний
економічний показник якості машин обчислюють за формулою, де Em – корисний ефект від експлуатації машини за нормативний час її служби; Ц – витрати на придбання машини; В – витрати на зберігання, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт машини за нормативний термін її служби без урахування амортизації на відновлення. Своєю чергою, показник В визначається за формулою, де Вt – витрати на зберігання, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт (без урахування амортизації на відновлення) у певному році t; Е – норма дисконтування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оцінка якості товарів і послуг - Економічний словник