Оцінка загального розміру банківських ризиків

Оцінка загального розміру банківських ризиків – метод визначення таких ризиків за допомогою низки основних критеріїв і показників. Для визначення О. з. р. б. р. використовують формулу розрахунку загальних ризиків комерційного банку, де Н – ступінь допустимих загальних ризиків банку: Р. – ризики банку за і-ми операціями або зважені за ступенем ризику активи банку (і = 1, 2…..,n), Е – ризики країни; К – капітал банку. Найважливішими критеріями оцінювання банківських ризиків є показники: 1) низького рівня таких ризиків (від 0 до 5); 2) середнього

рівня (від 5,1 до 10); 3) критичного рівня ризиків (від 10 і вище, що означає можливість фінансового краху у найближчий час). Точніше О. з. р. б. р. визначається за допомогою коригуючого коефіцієнта ризику кредитування позичальників комерційними банками в будь-якій країні за формулою де Е – коефіцієнт ризику країни, EF – максимально можлива сума впливу всіх врахованих чинників (10л); E – ступінь впливу кожного чинника (i= 1, 2, …., n). На цій основі визначається коефіцієнт ризику за кожним позичальником за такою формулою, де К – коефіцієнт ризику за кожним позичальником, К – коригуючий коефіцієнт ризику, який враховує
кредитоспроможність клієнта, ступінь його ризикової самостійності, забезпеченість трудовими ресурсами, достатність капіталу та ін.; R – розмір ризиків, пов’язаних з конкретною операцією (i= 1, 2, …., n); К – прибуткові вкладення за позичальником; E – коригуючий коефіцієнт, який враховує вплив зовнішніх чинників (ризик країни) на покриття ризику конкретного клієнта банку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оцінка загального розміру банківських ризиків - Економічний словник