Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

УРОК 21

Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

Мета уроку: охарактеризувати методики оцінювання фінансових результатів підприємства; навчити учнів розраховувати різні види рентабельності; розвивати вміння аналізувати та робити висновки за виконаними розрахунками.

Основні поняття: фінансові результати, прибуток, витрати, рентабельність.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

На

дошці написано статті балансу. Учні мають записати їх у зошит, розподіливши на два стовпчики: актив і пасив.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Дохід і витрати є узагальненими факторами формування чистого прибутку підприємства. Згадайте, що таке прибуток. Які існують його види?

Водночас із абсолютним показником діяльності підприємства – прибутком, в економічному аналізі поширеним є відносний показник – рентабельність. Цей показник є результатом впливу цілої низки факторів і дозволяє в узагальненому вигляді оцінити ефективність функціонування підприємства.

IV. Вивчення нового

матеріалу

Рентабельність, у загальному розумінні, є відношенням результату, одержаного від використання конкретного ресурсу, до вартості цього ресурсу. Тому виокремлюють різні види рентабельності. розглянемо найбільш поширені.

Назва

Порядок розрахунку

Характеристика

Рентабельність активів

Відношення чистого прибутку до середньорічної величини активів

Характеризує ефективність використання всіх активів підприємства

Рентабельність продукції

Відношення чистого прибутку від реалізації до собівартості продукції

Характеризує ефективність реалізації продукції

Рентабельність продажів

Відношення чистого прибутку підприємства до чистого доходу від реалізації

Характеризує ефективність продажів підприємства

Рентабельність власного капіталу

Відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу

Характеризує ефективність вкладення коштів в певне підприємство

Рентабельність основних засобів

Відношення чистого прибутку до основних засобів

Характеризує ефективність використання основних засобів підприємства

Рентабельність основних засобів

Відношення чистого прибутку до оборотних засобів

Характеризує ефективність використання оборотних засобів підприємства

Рентабельність виробництва

Відношення чистого прибутку до суми основних і оборотних засобів

Характеризує ефективність використання оборотних і основних засобів підприємства

Здійснити комплексний аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розмір прибутку, а також порівняти з іншими підприємствами галузі для виявлення конкурентних позицій можна за допомогою матриці ефективності-прибутковості, запропонованої р. Дайсоном.

Матриця ефективності-прибутковості

Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

Успіх “Зірок” і “Тих, що сплять” зумовлений низькою конкуренцією або високим попитом на ринку, а для “Зірок” – ще й високоефективним виробництвом. “Собаки” намагаються завойовувати своє положення на ринку лише особистими перевагами. Найнеприємнішим є становище “Невдах”: за високого впливу негативного середовища вони не вирізняються особливою ефективністю управління й виробництва.

Така матриця надає необхідну аналітичну інформацію для виявлення положення підприємства відносно конкурентів та потенціалу його власного розвитку і збільшення прибутку.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

1. Використовуючи дані таблиці, обчисліть відомі вам види рентабельності. Зробіть висновки.

Показник

Значення

Чистий прибуток

127 500

Розмір активів на початок звітного періоду

35 020 000

Розмір активів на кінець звітного періоду

39 050 000

Собівартість продукції

289 100

Чистий дохід від реалізації

590 000

Вартість власного капіталу на початок звітного періоду

2 103 500

Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду

2 304 000

Вартість основних засобів

1 804 500

Вартість оборотних засобів

160 250

>> Відповідь

Рентабельність активів

0,34 %

Рентабельність продукції

44,10 %

Рентабельність продажів

21,61 %

Рентабельність власного капіталу

5,79 %

Рентабельність основних засобів

7,07 %

Рентабельність оборотних засобів

79,56 %

Рентабельність виробництва

6,49 %

2. Використовуючи дані, наведені в таблиці, побудуйте матрицю ефективності-прибутковості для підприємств кондитерської галузі.

Позначення

Назва підприємства

Прибуток, тис. грн.

Рентабельність, %

Розрахункові дані для побудови матриці

Прибуток відносно основного конкурента*

Рентабельність відносно основного конкурента**

А

“Світ шоколаду”

150 000

27

В

“Ласощі”

270 350

31

С

“Солодкі мрії”

41 000

54

Д

“Шоколадне місто”

600 150

45

Е

“Айстра”

11 000

18

* Прибуток відносно основного конкурента визначається як відношення показника прибутку підприємства до показника підприємства з максимальним прибутком (у цьому випадку – “Шоколадне місто”).

** Рентабельність відносно основного конкурента визначається як відношення показника рентабельності кожного підприємства до показника рентабельності підприємства з максимальною рентабельністю (у цьому випадку – “Солодкі мрії”).

Розв’язання

Позначення

Назва підприємства

Розрахункові дані для побудови матриці

Прибуток відносно основного конкурента

Рентабельність відносно основного конкурента

А

“Світ шоколаду”

0,25

0,50

В

“Ласощі”

0,45

0,57

С

“Солодкі мрії”

0,07

1,00

Д

“Шоколадне місто”

1,00

0,83

Е

“Айстра”

0,02

0,33

Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1 . Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Розв’язати задачу.

Обсяг реалізації у звітному періоді дорівнює 100 тис. шт. на суму 10 млн. грн. Затрати становлять 6 млн. грн., з них змінні витрати – 2 млн. грн. У плановому періоді за незмінності решти умов підприємство планує реалізувати 120 тис. шт. виробів. Обчисліть:

1) прибуток підприємства в плановому періоді;

2) як зміниться рентабельність продукції в плановому періоді порівняно зі звітним.

(Відповідь: 1) 5,6 млн. грн.; 2) збільшиться на 21 %)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність - Плани-конспекти уроків по хімії