Однорідні й неоднорідні означення та прикладки – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Однорідні й неоднорідні означення та прикладки

1. Означення однорідні й розділяються комами, якщо:

А) вони характеризують предмети з одного боку (колір, розмір, форма, матеріал, зовнішні ознаки тощо). А маки процвітають І білим, і сивим, і червоним квітом повно (Марко Вовчок). На греблі знов у два рядки видивляються у воді дуже Старі, товсті, дуплинасті верби… (І. Нечуй-Левицький);

Б) кожне з них безпосередньо відноситься до означуваного іменника (між ними можна вставити сполучник

і). Захар глядів на молоду пару Ясними, радісними очима (І. Франко). Сірі, важкі хмари облягли все небо… (М. Грушевський);

В) автор об’єднує їх своєю позитивною чи негативною оцінкою, що виражається інтонацією переліку. Серед Розкішного, цікавого, чарівного світу виростав майбутній письменник (С. Плачинда). Настав Похмурий, задушливий вечір (М. Старицький);

Г) вони протиставляються іншим означенням при тому ж слові. Ліворуч Велике, глибоке озеро, а праворуч – Маленьке, мілкЕ;

Г) вони стоять після означуваного іменника. Пан, Неспокійний, смутний, пішов собі, похиливши голову (Марко Вовчок);

Д) поруч стоять

спочатку прикметник або дієприкметник, а потім дієприкметниковий зворот. Сухий, випалений сонцем типчак переливався, як грива мертвого коня (Ю. Мушкетик);

Е) друге означення пояснює перше (між ними можна вставити слова Тобто, а саме). Звичайно, для того урочистого випадку і вбрання личило б якесь Інше, коштовне, незвичайне, як у запорожців абощо (О. Гончар). Але: Вона замовила Інше коштовне вбрання (одне коштовне в неї вже було).

2. Означення неоднорідні й не розділяються комами, якщо:

А) вони характеризують предмет із різних боків (між ними не можна поставити сполучники і, тобто та ін.). Коло хати ріс Невеликий старий садочок (І. Нечуй-Левицький). Крізь Прозорі плексигласові стінки видно всі котушки, моторчик (І. Бережний);

Б) кожне з них відноситься до сполучення іменника з прикметником, а не до самого іменника. Маленького кучерявого хлопця ніхто не пізнав би нині (Б. Лепкий). Внизу під нами Глибока зелена долина (М. Коцюбинський).

3. Прикладки однорідні й між ними ставиться кома, коли вони стоять перед означуваним словом і позначають близькі ознаки предмета, характеризують його з одного боку. Відомий поет-сатирик, автор багатьох книжок для дітей, талановитий перекладач Дмитро Білоус є самовідданим служителем Слова (перелік аспектів творчості). На зустрічі був Присутній головний конструктор літаків, доктор технічних наук М. Полікарпов (перелік звань). Рецензію підписала Кандидат педагогічних наук, доцент Т. П. Самійленко (учений ступінь і вчене звання);

4. Прикладки неоднорідні й не розділяються комами, якщо вони позначають різні ознаки предмета, характеризують його з різних боків. Заяву подано на ім’я Ректора університету професора О. Іваненка (посада та вчене звання). Доповідь зробив Головний конструктор Державного проектного інституту машинобудування інженер Г. Петренко (посада та професія). Кафедрою завідує Професор полковник Б. Кононов (вчене й військове звання).

5. У постпозиції прикладки розділяються комами незалежно від їх значення, до того ж вони обов’язково відокремлюються. Заяву подано на ім’я О. Іваненка – Ректора університету, професора. Доповідь зробив Г. Петренко – Головний конструктор Державного проектного інституту машинобудування, інженер. Кафедрою завідує Б. Кононов – Професор, полковник.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Однорідні й неоднорідні означення та прикладки – Просте ускладнене речення - Довідник з української мови