Однозначні і багатозначні слова – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА

Однозначні і багатозначні слова

Однозначні слова – це слова з одним лексичним значенням.

У кожній мові є слова, що мають одне лексичне значення, тобто називають якийсь один предмет, істоту, ознаку, дію. Наприклад, ГориٰЩе – приміщення між стелею і покрівлею будинку; Жолудь – плід дуба; Медик – фахівець із медицини; Дружний – зв’язаний дружбою, взаємною прихильністю, довір’ям, згодою; Аналізувати – досліджувати, розбиваючи на складові частини. Це слова однозначні. Серед однозначних слів найбільше наукових

термінів (Суфікс, іменник, радіус, мікроскоп), власних назв (Ольга, Китай, Кордильєри, Сиваш), назв окремих рослин (Бузок, суниця, опеньок), назв чисел тощо.

Проте більшість слів української мови вживається з двома і більшою кількістю значень.

Слова, що мають кілька лексичних значень, називаються багатозначними.

Конкретне значення багатозначного слова виявляється в словосполученні та реченні. У тлумачному словникові різні значення слова наводяться під окремими номерами. Наприклад:

Журавель.

1. Великий перелітний птах з довгими ногами, шиєю і гострим дзьобом, живе на лісових та степових болотах.

Десь у небі журливо курликали журавлі, відлітаючи в теплий край (В. Кучер).

2. Довга жердина, приладнана біля колодязя як важіль для витягування води. Далеко серед пасовиськ видніється колодязь із журавлем – водопій для худоби (О. Гончар).

3. Народний сюжетний танець, у якому танцюристи зображують журавлів. Тут інші журавля скакали, а хто од дудочки потів (І. Котляревський).

У багатозначних словах усі значення пов’язані між собою, їх обов’язково об’єднує якась спільна ознака. Тому при багатозначності (властивості слова вживатися в різних значеннях) маємо не стільки слів, скільки значень має кожне слово, а одне слово.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Однозначні і багатозначні слова – ЛЕКСИКА - Довідник з української мови