Оформлення бібліографії

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства

Ключові слова:

    синтаксис, узгодження, керування, вставні слова, вставлені конструкції, просте речення, складне речення.

Оформлення бібліографії

При оформленні бібліографії керуються такими нормативними документами: ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа; ГОСТ 7.1.2-9-3. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила; ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі.

Описуючи

книгу, вказують: автора (або авторів), назву, місце, видавництво і рік видання, кількість сторінок (або номер відсилкової сторінки). Наприклад: Антоненко-Давидович БД. Як ми говоримо / Уклад. Я. Б. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

Причому якщо авторів більше від чотирьох, їх вказують після назви видання, наприклад: Порадник ділової людини. Рос.-укр. слов.-довід. / Уклад. О. М. Хоренга, Ю. С. Комков та ін. – К., 1995.

Описуючи періодичне видання (журнал, газету) вказують: автора, назву статті, назву періодичного видання, рік видання, номер (або місяць і число для газети), відсилкові сторінки (для журналу). Наприклад:

Леліков Г. Організаційно-правове вдосконалення державної служби // Вісн. УАДУ. – 1999. – № 4. – С. 13-19.

Під час опису застосовують спеціальні умовні розділові знаки:

Більш детальну інформацію про правила бібліографічного опису видань можна знайти в спеціальній літературі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оформлення бібліографії - Туризм