Огляд у кримінальному процесі

Огляд у кримінальному процесі – процесуальна дія, яка полягає в обстеженні і дослідженні різних об’єктів з метою виявлення доказів, з’ясування обстановки скоєння злочину, а також інших обставин, що мають значення для справи. О, проводиться органами дізнання, попереднього слідства або суду. Розрізняють О. місця події, О. предметів (речових доказів) і документів, О. трупа. Порядок О. регулюється ст. ст. 190-192, 313- 315 КПК. О. предметів, документів і трупа може бути як складовою частиною О. місця події, так і самостійною процесуальною дією. О. Що

його проводить орган попереднього розслідування, відбувається в присутності не менш як двох понятих. До участі в О. можуть бути запрошені спеціалісти, в О. трупа обов’язкова участь судово-медичного експерта або іншого лікаря. Про результати О. складається протокол, в якому описується усе, що було виявлено, в тій послідовності, в якій це відбувалося. До протоколу додаються відповідні плани, креслення, фотознімки тощо. О. місця події судом проводиться тоді, коли це визнано необхідним; він є складовою частиною судового слідства і проводиться усім складом суду. Про проведення О. суд виносить ухвалу, а суддя – постанову. О. речових доказів належить до обов’язкових дій суду під час розгляду справи. Про результати О. зазначається у протоколі судового засідання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Огляд у кримінальному процесі - Довідник з правознавства