Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу

Хімія
Загальна хімія

Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу

Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів реагуючих речовин, називаються окисно-відновнимИ.
Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці “приймають” електрони від інших менш електронегативних атомів, називаються окисникамИ. Процес “прийому” електронів називається відновленняМ.
Атоми, які під час утворення хімічних зв’язків у сполуці “віддають” електрони іншим атомам, більш електронегативним,

називаються відновникамИ. Процес “віддачі” електронів називається окисненняМ.
Рівняння електронного балансу Показують число відданих і приєднаних електронів, окисний і відновний процеси. Вони допомагають розставити коефіцієнти в хімічних рівняннях реакцій.

План складання рівнянь електронного балансу

1) Запишемо схему реакції в молекулярному вигляді, наприклад:
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу
2) Над формулами запишемо значення ступенів окиснення атомів елементів:
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу
3) Під рівнянням запишемо елементи, які змінили свій ступінь окиснення:
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу

class=""/>
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу
4) Сума зарядів зліва і справа в рівняннях електронного балансу повинна бути однакова.
У результаті має вийти запис:
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу
5) Число “відданих” і “приєднаних” електронів має бути однакове, отже, рівняння Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу слід помножити на 2. Цей множник буде коефіцієнтом у молекулярному рівнянні реакції перед речовинами, що містять атоми Кальцію:
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу
Окисно відновні реакції. Метод електронного балансу

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Окисно-відновні реакції. Метод електронного балансу - Довідник з хімії
« 
 »