Окремі доручення слідчого

Окремі доручення слідчого – доручення слідчого (органу дізнання) органам розслідування іншого міста або адміністративного району провести окремі слідчі дії у справі, яка знаходиться в його провадженні. Метою О. д. с. є виконання необхідних слідчих дій якомога швидше, успішніше і з меншими затратами сил і коштів. О. д. с. оформляється, як правило, у вигляді офіційного листа до відповідного органу слідства або дізнання з проханням забезпечити проведення певних слідчих дій (визначається конкретно характер їх, мета, наводяться обставини справи тощо). Разом з О. д. с. надсилаються документи, потрібні для його виконання (постанова на обшук, копії та виписки з протоколів допиту, огляду тощо). О. д. с. має бути виконане у 10-денний строк(ст. 118 КПК). Виконання О. д. с. органами розслідування іноземних держав можливе за наявності відповідних договорів України з цими державами (ст. 31 КПК).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Окремі доручення слідчого - Довідник з правознавства