Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 12

Тема. Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів

Цілі уроку: розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі оксидів та їх класифікації за складом; ознайомити із сучасною науковою українською номенклатурою оксидів; формувати навички використання номенклатури на прикладі назв оксидів; розвивати навички учнів у складанні формул бінарних сполук на прикладі складання формул оксидів.

Тип уроку: поглиблення знань.

Форми роботи: робота з опорною схемою,

розповідь учителя, демонстраційний експеримент.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки оксидів, навчальна таблиця 2.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання

1. Самостійна робота за варіантами.

Завдання: за навчальною таблицею розподілити по класах речовини, що розташовані в колонці вашого варіанта.

2. По одному учню з різних варіантів пишуть на дошці оксиди.

3. Які сполуки називаються оксидами? (Визначення)

4. Що спільного в складі всіх оксидів, написаних на дошці? (Наявність у складі атомів Оксигену)

5.

Чим відрізняються ці оксиди? (Кількістю атомів Оксигену, другим хімічним елементом, що може бути металом і неметалом)

6. Розподіліть написані на дошці оксиди на оксиди металів і оксиди неметалів.

III. Вивчення нового матеріалу

Демонстраційний дослід 1. Зразки оксидів

Учні розглядають оксиди в запаяних ампулах, на яких написані формули оксидів та їх назви, розділяють їх на три класи.

Оксиди металів (основні)

Оксиди неметалів (кислотні)

Амфотерні оксиди

СаО, CuO, FeO, К2O

SiO2, Р2O5, SO2

Al2O3, ZnO, Fe2O3

Оксиди металів – основні оксиди.

Оксиди неметалів – кислотні оксиди.

Амфотерні оксиди – це оксиди, що проявляють властивості й кислотних, і основних оксидів.

Назви оксидів за сучасною українською номенклатурою складаються за схемою:

Назва елемента (валентність, якщо вона змінна) + Оксид.

Наприклад: СаО – кальцій оксид, SiO2 – силіцій оксид.

Далі по ланцюжку учні називають оксиди, написані на дошці:

Барій оксид фосфор(V) оксид

Ферум(ІІ) оксид сульфур(ІV) оксид

Калій оксид сульфур(VІ) оксид

IV. Закріплення знань

Заповнюємо таблицю самостійно в зошиті й коментуємо запис на дошці.

Елемент

Формула оксиду

Назва оксиду

Клас оксиду

Li

C(IV)

Mg

N(III)

Pb(II)

Fe(III)

Cl(VII)

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання, виконати вправи.

Творче завдання. Скласти формули оксидів елементів III періоду з вищою валентністю, дати назви, зазначити клас.

Навчальна таблиця 2 до уроку 12

№ з/п

Варіант

І

II

III

IV

1

Ca(NO3)2

S

KOH

P2O5

2

H2SO4

Zn(OH)2

SO3

CaO

3

Са(ОН)2

Na2SO3

KNO3

CuSO4

4

SiO2

BaO

HNO3

P

5

Al(OH)3

KOH

K

Zn(OH)2

6

Hg

H2SO3

Na2SO4

Ag

7

CaO

Na

FeO

H3PO4

8

FeSO4

BaCl2

Cu

NaOH

9

P2O5

Cu

Al(OH)3

Ba

10

Ca

SO2

K2O

Na3PO4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів - Плани-конспекти уроків по хімії