ОКСИГЕН ЯК ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. ОКСИДИ – КИСЕНЬ

Хімія – універсальний довідник

КИСЕНЬ

ОКСИГЕН ЯК ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. ОКСИДИ

Хімічний символ Оксигену – О. Його відносна атомна маса 15,9994 ≈ 16. Елемент О знаходиться в VIA групі періодичної системи, отже, можливі його валентності – вища 6 і нижча 2. Але правіше від Оксигену в таблиці розташований лише один елемент F, а вище – жодного. (Ми тут виключаємо з розгляду елементи VIIIA групи – інертні гази, що вступають у реакції лише за особливих умов.) Тому практично у всіх сполуках Оксиген виявляє нижчу валентність, а саме 2.

Оксиген

утворює сполуки з усіма елементами (крім деяких елементів VIIIA групи). Складні речовини, що складаються з двох елементів, одним з яких є Оксиген, називаються оксидами. їх назви залежать від кількості атомів Оксигену в хімічній формулі, особливо в тих випадках, коли існує декілька оксидів одного елемента. Наприклад, монооксид, або оксид карбону – СО, діоксид карбону СO2, оксид мангану МnО, діоксид мангану МnO2, триоксид мангану МnO3.

Використовується й інший спосіб утворення назви оксиду – після назви утворюючого оксид елемента вказується валентність його у вигляді римської цифри в дужках. Наприклад, СО – оксид карбону (II), СO2 – оксид карбону (IV), Мn2O7 – оксид мангану (VII), Fe2O3 – оксид феруму (III).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОКСИГЕН ЯК ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. ОКСИДИ – КИСЕНЬ - Довідник з хімії