Онтогенез – Індивідуальний розвиток організмів

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ (продовження)

Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів

Онтогенез

Онтогенез – індивідуальний розвиток організму з моменту запліднення яйцеклітини або поділу одноклітинної особини.

Періоди онтогенезу

Ембріональний період

Зародок (ембріон) розвивається всередині організму матері або всередині яйця, насінини тощо. Завершується народженням, вилупленням,

проростанням

Постембріональний

Період

Починається з моменту народження й продовжується до того часу, коли організм стає здатним до розмноження

Період статевої зрілості

Організм здатний до розмноження

Період старіння

Знижується рівень обмінних процесів, відбуваються необоротні реакції, що призводять до смерті

Стадії ембріогенезу

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

Ембріональний розвиток ланцетника

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

О. О. Ковалевський вперше описав гаструлу, назвав її “кишковою личинкою”.

Е.

Геккель запропонував назву “гаструла”.

К. Бер перший установив, що під час інвагінації утворюються зародкові листки.

Зародкові листки

Ектодерма

Дає початок нервовій системі, пов’язаним з нею органам чуття, зовнішньому покриву організму, передній та задній кишкам

Ентодерма

Дає початок хорді кишечника й пов’язаним із ним органам: шлунку, печінці тощо, органам дихання – легеням

Мезодерма

Дає початок мускулатурі, усім хрящовим і кістковим елементам скелета, кровоносній і сечостатевій системам

Постембріональний розвиток

Постембріональний розвиток

Прямий

Непрямий

Народжений організм подібний до дорослого

Утворюється личинка, що відрізняється від дорослого організму за багатьма ознаками зовнішньої та внутрішньої будови, за характером харчування, руху тощо

Із неповним перетворенням

Із повним перетворенням

Яйце -> личинка -> доросла особина (імаго)

Яйце -> личинка -> лялечка -> доросла особина (імаго)

Непрямий розвиток

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

Біологічне значення непрямого розвитку

1.

Активне харчування та ріст

2.

Раціональне використання ресурсів

3.

Розселення

4.

Забезпечення зараження хазяїв (паразити)

Ріст організмів

Ріст – це поступова зміна показників маси і розмірів організму. Відбувається внаслідок розмноження клітин та збільшення їхніх розмірів.

Ріст організмів

Обмежений

Необмежений

Безперервний

Періодичний

Досягнувши певних розмірів, особина припиняє свій ріст

Збільшення розмірів і біомаси відбувається все життя, до самої смерті

Особина поступово збільшується, доки не досягне певних розмірів або не помре

Періоди збільшення розмірів чергуються з періодами припинення росту. Це організми, для яких характерне линяння або які під дією несприятливих умов впадають у довготривалу сплячку

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

Обмежений ріст

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

Необмежений ріст

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

Періодичний ріст

Життєвий цикл

Життєвий цикл – період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості наступних поколінь.

Життєвий цикл

Простий

Складний

Усі наступні покоління не відрізняються один від одного. Немає чіткого чергування поколінь

Супроводжується закономірним чергуванням поколінь: статевого і нестатевого

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

Життєвий цикл рослин

Спорофіт – нестатеве диплоїдне покоління рослин – рослина або частина рослини, де дозрівають спори. Спорангії – орган, у якому утворюються спори.

Гаметофіт – статеве гаплоїдне покоління рослин – рослина або частина рослин, де дозрівають гамети. Гаметангії – статеві органи – органи, в яких утворюються гамети.

Онтогенез   Індивідуальний розвиток організмів

У процесі еволюції рослин гаметофіт редукується. У покритонасінних чоловічий гаметофіт представлений пиkковим зерном, жіночий – зародковим мішком, що складається із 7 клітин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Онтогенез – Індивідуальний розвиток організмів - Довідник з біології