Операції банків факторингові

Операції банків факторингові – діяльність банків, пов’язана з переуступкою банку клієнтом – постачальником неоплачених платежів за поставлені товари, надані послуги і виконані роботи, а також права отримувати відповідні платежі з метою усунення ризику. Такі операції здійснюються на комісійних засадах і належать до посередницької діяльності на договірній основі, тобто банк зобов’язується передати кошти в розпорядження клієнта за відповідну плату, а клієнт – уступити банкові грошову вимогу до третьої особи залежно від відносин

клієнта з цією особою. О. б. ф. можуть бути відкритими і закритими, супроводжуватись наданням клієнтам додаткових послуг, з ведення обліку, здійснення аудиту, підготовки статистичних зведень та інших консультаційно-інформаційних послуг. Здійснюючи такі операції, банк стає власником неоплачених платіжних вимог і зобов’язується сплатити ці вимоги незалежно від сплати таких боргів контрагентами – постачальниками. О. б. ф. у розвинених країнах здійснюють здебільшого факторингові фірми, які є дочірніми підприємствами при великих банках. Перед укладанням договорів про проведення таких операцій спеціалісти
банку повинні оцінити якість продукції клієнта, наявність випадків відмови від платежу через постачання неякісних товарів або надання послуг, пересвідчитись у платоспроможності боржників – покупців продукції клієнта, своєчасності розрахунків та ін. Максимальна сума за проведення О. б. ф. становить 50% граничних обсягів установи банку на одного позичальника за умов звичайного кредитування, а плата за такі операції визначається у відсотковому відношенні до суми неоплачених платежів – вимог; розмір відсоткової ставки має бути не меншим від діючої відсоткової ставки за звичайними кредитами і встановлюється залежно від масштабів виробничої діяльності постачальника, оцінки банком ризиків щодо неповернення платежів та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Операції банків факторингові - Економічний словник