Операції банків розрахункові

Операції банків розрахункові – операції банків, які забезпечують готівковий і безготівковий грошовий оборот між різними економічними суб’єктами і базуються на переміщенні товарів, доходів або наданні послуг. Готівкові розрахунки обслуговують рух доходів і витрат населення, окремих громадян і підприємців; безготівкові обслуговують рух товарів, доходів і наданих послуг між підприємствами, фірмами, компаніями та установами, а також населенням. Двома основними методами безготівкових розрахунків є запис на рахунках і залік взаємних боргів, які також завершуються записами на рахунках. Безготівкові розрахунки здійснюються на основі комерційних або фінансових угод згідно з вимогами відповідних нормативно-правових активів. При цьому усі учасники повинні дотримуватись платіжної дисципліни, тобто своєчасно і у встановлені терміни переказувати платежі за поставлену або відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги, а також сплачувати податки до бюджету та відрахування до позабюджетних коштів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Операції банків розрахункові - Економічний словник