Оперативно-розшукова діяльність

Оперативно-розшукова діяльність – система гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контр-розвідувальних заходів, що здійснюються відповідно до ст. 2 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів. Право здійснювати О.-р. д. мають співробітники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, прикордонних військ, управління державної охорони. У своїй діяльності вони керуються Конституцією України, Законом України “Про оперативно-розшукову діяльність”, Кримінальним та Кримінально-процесуальним кодексами України, законами України про прокуратуру, міліцію, службу національної безпеки, прикордонні війська, управління охорони вищих посадових осіб, іншими законодавчими актами та міжнародними правовими угодами і договорами, учасником яких є Україна. Завданнями О.-р. д. є пошук і фіксація даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та притягнення винних до кримінальної відповідальності. О.-р. д. здійснюється на основі принципів законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і населенням. Це означає, по-перше, що гласна і негласна пошукова, розвідувальна та контр-розвідувальна діяльність приватних організацій, осіб та інших, крім зазначених, підрозділів не допускається. По-друге, ця діяльність здійснюється відповідно до ст. 6 Закону “Про оперативно-розшукову діяльність” тільки за наявності таких підстав: 1) достатня інформація про: злочини, що готуються або вже скоєні невстановленими особами; осіб, які готують або скоїли злочин; осіб, які переховуються від органів розслідування або ухиляються від відбування кримінального покарання; осіб, які безвісти зникли; розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб; 2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв’язку з їхнім допуском до державної, військової та службової таємниць; 3) потреба в одержанні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. По-третє, під час здійснення О.-р. д. не допускається порушення прав і свобод людини. Наприклад, для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або шкодять здоров’ю людей. Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань медичних працівників, священнослужителів, адвокатів, якщо особа, від якої вони мають одержувати інформацію, є їх пацієнтом чи клієнтом. Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення О.-р. д., письмове пояснення з приводу обмеження їхніх прав і свобод та оскаржити ці дії. По-четверте, для виконання окремих доручень в ході проведення О.-р. д. можуть залучатися працівники інших підрозділів, а також особи, які надають допомогу і сприяють успішному проведенню намічених оперативно-розшукових заходів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оперативно-розшукова діяльність - Довідник з правознавства