ОПИТУВАННЯ АНКЕТНЕ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОПИТУВАННЯ АНКЕТНЕ – один з основних і найчастіше використовуваних видів соціол. опитування. Його суттєвою ознакою є те, що на відміну від інтерв’ю респондент сам читає запитання анкети та сам фіксує свої відповіді. Розрізняють очне (або звичайне) і заочне (поштове і пресове) O. a. При очному O. a. дослідник може роздати анкети респондентам, а потім їх зібрати, але при заповнюванні анкети не бути присутнім (такий вид опитування зветься роздавальним). В іншому випадку дослідник може бути присутнім

при заповненні анкети. Залежно від кількості осіб, яких одночасно опитують, O. a. бувають індивідуальними або груповими.

В опитуванні поштовому анкета із запитаннями розсилається та повертається по пошті. В опитуванні пресовому анкета друкується на шпальтах газет чи журналів, респонденти її заповнюють, вирізають та відсилають дослідникам.

Вплив дослідника на респондента при заочному опитуванні зведено до мінімуму, при O. a. він у цілому незначний. Ця обставина визнається позитивною, а негативним вважається те, що респондент, особливо при відповіді на складні запитання (для заочного і роздавального опитування),

не має кваліфікованої допомоги від інтерв’юера. Немає також і контролю останнього за ходом опитування з метою зменшення впливу найближчого соціального оточення респондента на його відповіді (напр., нерідко члени сім’ї пропонують свої варіанти відповіді, а дослідник інтерпретує їх як властиві тому, від кого отримана анкета та соціально-демогр. характеристики якого є підставою для типології респондентів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОПИТУВАННЯ АНКЕТНЕ - Довідник з соціології