Оптимальні розміри підприємства

Оптимальні розміри підприємства – економічно обгрунтовані розміри підприємства, за яких досягається мінімум інвестицій і поточних витрат (матеріальних, трудових і фінансових) на виробництво одиниці продукції та її доставку до місця споживання. Такі розміри підприємства визначаються за допомогою вартісних та натуральних показників. До вартісних відносять обсяг випуску продукції впродовж певного періоду, вартість основних виробничих фондів, вартість будівництва підприємства тощо. До натуральних показників – випуск продукції у натуральному

обчисленні, чисельність та потужність основного виробничого устаткування, кількість працівників та ін. О. р. п. визначаються сукупністю географічних, економічних та технічних факторів. До географічних належить наявність сировинних, енергетичних і водних ресурсів, вимоги екології та ін. До економічних – величина транспортних витрат, наявність трудових ресурсів тощо. До технічних – рівень і тенденції розвитку техніки, взірцево-конструкторські розробки та ін. В колишньому СРСР ці фактори, як правило, не враховувались, у практику втілювалась ідея гігантоманії – створення найкрупніших підприємств без всебічного економічного обгрунтування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оптимальні розміри підприємства - Економічний словник