Оптимізація

Оптимізація – 1) процес вибору найкращого з багатьох можливих варіантів рішення; 2) приведення системи (економічної, соціальної, політичної) в оптимальний (найдосконаліший) стан. Вибір найраціональнішого рішення залежить від критерію оптимальності – вирішальної ознаки (показника), мети, згідно з яким має розвиватися певна система, забезпечуючи найвищу ефективність. Такий критерій поєднує кількісно-якісні параметри з переважанням кількісних і є орієнтиром для досягнення поставлених цілей. Так, для економічної системи капіталізму критерій

оптимальності в діяльності більшості суб’єктів підприємницької діяльності – привласнення максимального прибутку, а засіб реалізації у сфері безпосереднього виробництва – мінімізація витрат трудових, матеріальних та інших ресурсів. Щодо складових економічної системи (продуктивних сил, техніко – економічних відносин та ін.) можуть використовуватися похідні основного критерію оптимальності. Зокрема, визначальним критерієм розвитку продуктивних сил є прогрес людини, для технологічного способу виробництва – прогрес автоматизованого виробництва, для господарського механізму – оптимальне поєднання
ринкових і державних та наддержавних (правових, економічних, адміністративних) важелів регулювання економіки та ін. У межах неринкових економічних важелів (державних і наддержавних), своєю чергою, вирішальним є використання податкової політики та ін. Процес приведення економічної системи в найдосконаліший стан – виконання (реалізація) найоптимальнішого рішення – характеризує якість рішень, за допомогою яких здійснюватиметься переведення цієї системи або її складових (підсистем) з неоптимального стану в оптимальний. Розрізняють однокритеріальний процес О. і багатокритеріальний, за якого, крім визначального, можуть використовуватися два або більше головних критерії О. економічної системи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оптимізація - Економічний словник