Орган державного управління

Орган державного управління – первинний елемент апарату державного управління, який створюється державою для здійснення від її імені функцій державної виконавчої влади. Тому інша назва О. д. у. – орган державної виконавчої влади. О. д. у. – це організація працівників (державних службовців) з наданими їй матеріальними (фінансовими, організаційно-технічними та ін.) ресурсами, що має певний обсяг державно-владних повноважень, тобто офіційно встановлену компетенцію, і є юридичною особою. За характером повноважень розрізняють органи компетенції

загальної (Кабінет Міністрів, виконкоми місцевих Рад), галузевої (галузеві міністерства, комітети тощо) та міжгалузевої, або функціональної (міжгалузеві міністерства, державні комітети тощо). За порядком вирішення питань, віднесених до їх компетенції, О. д. у. поділяються на колегіальні (Кабінет Міністрів, держкомітети, виконкоми) і єдиноначальні (міністерства, інспекції, відділи та управління виконкомів). Іноді до О. д. у. відносять адміністрації державних підприємств, установ та організацій. Однак вони не є юридичними особами і фінансуються не з державного бюджету, а з госпрозрахункових джерел. Формами діяльності О. д. у. є: видання правових актів управління; здійснення інших юридично значущих дій; проведення оперативно-організаційних заходів; здійснення матеріально-технічних дій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Орган державного управління - Довідник з правознавства