ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

УРОК 3

ТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН”

Мета уроку: навчальна – ознайомити учнів із головними органами квіткових рослин та органами й системами наземних тварин і риб, визначити значення кожного з них; розвиваюча – шляхом пошуку подібності між людським та іншими живими організмами знайти підтвердження єдності походження життя на Землі; виховна – на конкретних прикладах підтвердити подібність інших живих організмів до людського, тим

самим підвести учнів до розуміння необхідності дбайливого ставлення до живої природи Землі.

Основні поняття: хлорофіл, черешок (листкова ніжка), рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник, зябра, трахеї, легені, дихальця, нирки тощо.

Методи уроку: словесний (бесіда), наочний (робота з рисунками в підручнику), порівняльний (порівняння коренів, органів дихання, органів чуття та руху в різних живих організмів), практичний (ознайомлення з будовою рослин).

Обладнання: підручник.

Тип уроку: засвоєння нових знань, комбінований.

Міжпредметні зв’язки: біологія (7 клас), географія материків і океанів (7 клас).

Структура

уроку

І. Перевірка домашнього завдання

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів, їхнього попереднього досвіду

IV. Викладення основного матеріалу

1. Органи квіткових рослин: корінь, пагін, квітка, плід.

2. Практична робота № 1 “Ознайомлення з будовою рослин”.

3. Органи наземних тварин і риб: органи травної, дихальної, видільної та нервової систем.

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

– Запитання до учнів

Чому одну окрему клітину апельсина можна назвати системою, а склянку апельсинового соку – ні?

Додаткове запитання: Чому рослини й тварини є відкритими системами, тобто мають зовнішні зв’язки з навколишнім середовищем?

Оскільки матеріал цього уроку різноманітний і дуже великий за обсягом, у деяких класах його викладання доцільніше розпочинати з вивчення нової теми.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ, ЇХНЬОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ

– Бесіда

– На попередніх уроках ми вже з’ясували, що кожна система складається з окремих частин. Про штучні системи ми будемо говорити пізніше, а сьогодні зупинимося докладніше на вивченні природних систем. Як називаються окремі частини живих систем? (Органи.)

– Завдання сьогоднішнього уроку – ознайомитися з назвами головних органів рослин і тварин та їхніми функціями. Доберіть словосполучення-синоніми до словосполучення “виконувати функцію”. Ще означає відігравати роль, мати значення.)

IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Органи квіткових рослин

– Слово вчителя

1). Корінь закріплює рослину в грунті й забезпечує її поживними речовинами.

Від головного стрижня (1А) відходять тоненькі кореневі волоски (1Б) – саме вони і є головними постачальниками поживних речовин у головний корінь.

ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН

2). Пагін складається зі стебла (2А) й листя. Стебло – це транспортний шлях, по якому рухаються розчинені поживні речовини до інших органів рослин. Залежно від будови й розміру стебла наземні рослини поділяють на трав’янисті, чагарникові (кущові) й деревні.

Листя складається з листової пластинки (2Б) та черешка (2В). За допомогою черешка листова пластинка прикріплюється до стебла. Зеленого кольору листовій пластинці надає речовина, що міститься в цитоплазмі клітин і називається хлорофіл. Головні функції листя – випаровування води й утворення поживних речовин.

3). Квітка має складну будову й утворена квітконіжкою (3А), квітколожем (3Б), чашолистками (3В), пелюстками (3Г), тичинками (3Д) та маточкою (3Е). На тичинках дозрівають чоловічі статеві клітини, а на маточці – жіноча статева клітина. Звідси випливає, що головна функція квітки – розмноження, тобто збільшення чисельності подібних їй рослин.

4). Плід виростає за певний час після запилення на місці квітки.

– Завдання у робочому зошиті

2. Практична робота №1 “Ознайомлення з будовою рослин”

Для ефективного проведення практичної роботи № 1 найкраще підійде гербарій зі зразками різних рослин. Якщо ж гербарію немає, то для ознайомлення школярів із будовою рослини можна використати будь-яку трав’янисту рослину, викопану з коренем (вересень місяць дозволяє вчителеві приготувати такий зразок напередодні уроку).

– Виконання практичної роботи в робочому зошиті

– Виконання практичної роботи (усно)

Учні розглядають рисунки, після чого вчитель ставить запитання.

– Як називаються видозмінені корені деяких рослин, наприклад моркви, картоплі, пирію та тюльпана?

– Такі видозмінені корені виконують додаткові функції, наприклад накопичують поживні речовини. Вони можуть мати вигляд коренеплодів, кореневищ, цибулин або бульб.

– Чому світ рослин такий різноманітний? (Тому що органи рослин можуть мати різний вигляд, форму та колір.)

3. Органи наземних тварин і риб: органи травної, дихальної, видільної та нервової систем

Організм тварини, як і рослини, складається з органів. Проте організм тварини складніший за рослинний організм, він має значно більше органів. Окрім того, певну функцію в ньому можуть виконувати не один, а кілька органів.

З огляду на це вчені об’єднали органи тварин, що виконують одну функцію, у групи органів, які називають системою. Наприклад, органи травлення, або травна система, відповідають за перетравлювання їжі; органи виділення, або видільна система, забезпечують звільнення організму тварини від продуктів переробки їжі та інших непотрібних йому елементів.

Отже, тварина є системою й складається, у свою чергу, з кількох систем взаємозалежних органів.

Травна система

Розглянемо травну систему свині або собаки.

– Запитання до учнів

– Як називається ланцюжок органів, якими їжа потрапляє в шлунок тварини? (Рот, далі глотка, потім стравохід.)

У шлунку їжа перетравлюється, це означає, що молекули речовин їжі розпадаються на дрібніші молекули. їх усмоктують стінки шлунка, однак при цьому залишаються відходи.

– Запитання до учнів

– Куди надходять продукти травлення зі шлунка? (У кишечник, а з кишечнику вони виводяться з організму тварини q навколишнє середовище.)

Дихальна система

Будова дихальної системи у тварин має суттєві відмінності, що пов’язано із різним середовищем їхнього проживання та складністю живого організму.

– Бесіда

Риби одержують кисень із повітря, розчиненого у воді.

– Який орган їм у цьому допомагає? (Зябра.)

– Як називається головний орган дихальної системи комах? (Трахеї.)

Трахеї пронизують черевце комах і відкриваються назовні отворами, так званими дихальцями.

– Як називається головний орган дихання в наземних тварин (птахів і ссавців)? (Легені.)

– Слово вчителя

Кожний із цих органів – зябра, трахеї й легені – пристосований одержувати кисень, необхідний для дихання, з певного середовища – повітря або води. Тому, потрапивши в інше середовище, організм гине передусім через неможливість отримати кисень.

Видільна система

Головний орган видільної системи – нирки. Нирки, як фільтр, пропускають крізь себе кров і видаляють із неї зайву воду та непотрібні для організму речовини. Якщо їх вчасно не вивести з організму, це може спричинити його отруєння.

Органи чуття

Ці органи надають тваринам і людині інформацію про стан середовища, у якому перебуває організм, та про зміни, що відбуваються довкола нього.

– Запитання до учнів

– Назвіть шість органів чуття. (Органи зору, нюху, слуху, дотику, смаку та рівноваги.)

Нервова система

Ця система забезпечує узгоджену роботу всіх органів тіла, тобто координує, поєднує їх. Вона складається з головного мозку, спинного мозку та нервових волокон. Навіть при абсолютно здорових органах інших систем тварина, у якої порушена діяльність нервової системи, стає безпомічною і гине. Саме тому головний елемент штучної системи так само називають “мозком” або “мозковим центром”. Сучасна медицина має у своєму розпорядженні чимало штучних органів, таких як легені, серце, нирки, однак штучний мозок, що здатний повністю замінити роботу людського мозку, так і не створений.

Органи руху тварин учні можуть вивчити вдома самостійно, як доступну та вже досить відому їм тему.

Органи розмноження будуть докладно вивчатися в темі “Види розмноження рослин і тварин”.

– Завдання у робочому зошиті

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Різноманітність видів органів, що виконують одну й ту саму функцію в живих організмах, є наслідком пристосування рослин і тварин до різних умов існування.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати відповіді на запитання після параграфа.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 “ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН” - Плани-конспекти уроків по натурології