Органи та системи органів

Розділ 1. ТВАРИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

§ 4. Органи та системи органів

Яка армія найбільш дисциплінована і боєздатна? Гадаю, що це організм. Клітини організовані в тканини й органи, органи – у системи органів, системи органів – у цілісний організм, який швидко і правильно реагує на всі зміни. Можливо, добре вивчивши цю унікальну систему, людство навчиться жити краще та щасливіше…

У багатоклітинних тварин тканини утворюють органи. Щоб виконувати життєві функції, органи діють в єдиному організмі узгоджено.

Сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів, називаються системами органів. Будова кожної системи органів певного виду тварин взаємно пов’язана з функціями, які вона виконує.

У тварин виділяють такі системи органів: опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна та статева. Розглянемо їх докладніше.

Основні функції опорно-рухової системи – це забезпечити опору органам і рух окремим органам і всьому Організму; захистити їх від механічних ушкоджень. Опорно-рухова система більшості багатоклітинних тварин складається з м’язів і скелета.

Скелет може бути зовнішній (у раків, крабів, жуків тощо) і внутрішній (у риб, птахів, людини тощо). До скелета прикріплюються м’язи. Якщо скелет зовнішній, то під час росту організму можуть виникнути проблеми – він становиться “замалим”. Цю проблему тварини вирішують по різному. Одні дорощують скелет, інші линяють.

Якщо ви забули

Орган – це частина організму, яка має певну будову і виконує певні функції.

Травна система забезпечує надходження їжі в організм і її підготовку до внутрішньоклітинного обміну речовин. Тварини живляться гетеротрофно, тобто, отримують органічні речовини з їжею.

Будова травної системи організму пов’язана з умовами середовища існування, способом живлення та рівнем організації. Наприклад, органи травної системи ссавця – це ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, кишечник, анальний отвір, слинні залози, підшлункова залоза, печінка. А у прісноводної гідри це ротовий отвір і кишкова порожнина. Чим ефективніше працює травна система, тим більше енергії організм отримує.

Дихальна система забезпечує надходження в організм кисню, та виведення вуглекислого газу. Кисень використовується для розщеплення органічних речовин. У результаті цього організм отримує енергію, а вуглекислий газ виділяється як непотрібна речовина.

У деяких низькоорганізованих дрібних тварин (дощовий черв’як, одноклітинні організми) немає спеціальних органів дихання. Газообмін відбувається в результаті дифузії через покриви їхнього тіла. Не мають органів дихання і паразитичні тварини, які живуть у тілі інших організмів, де немає кисню.

Будова дихальної системи також формувалася в процесі тривалої еволюції, тому пристосована до певного середовища існування. У багатьох водних організмів вона утворена зябрами (у ракоподібних, риб), у наземних – трахеями (у комах) або легенями (у змій, крокодилів, птахів, ссавців).

Головне завдання кровоносної системи – це транспорт речовин усередині організму. За наявністю та будовою органів кровоносної системи можна судити про інтенсивність обміну речовин. Чим краще вони розвинені, тим активнішою є тварина. У плоского черв’яка молочно-білої планарії кровоносної системи взагалі немає, а у дощового черв’яка вона є, але немає серця.

Органи та системи органів

Схема будови опорно-рухової системи кроля:

1 – череп

2 – ребра

3 – хребет

4 – передні кінцівки

5 – задні кінцівки

Органи та системи органів

Схема будови травної системи ссавця:

1 – ротова порожнина

2 – стравохід

3 – шлунок

4 – кишечник

5 – печінка

6 – анальний отвір

Органи та системи органів

Схема будови нервової системи коника: 1 – мозок; 2 – нервовий ланцюжок; 3 – ганглій

Органи та системи органів

Схема будови травної системи молюска: 1 – рот; 2 – стравохід; З – шлунок

А ось кровоносна система ссавців досить досконала. Її органами є добре розвинене серце та кровоносні судини. Кров транспортує поживні речовини, продукти розпаду, кисень, вуглекислий газ, гормони тощо. Це підвищує ефективність обміну речовин і дозволяє пристосовуватися ссавцям до всіх середовищ існування.

Функція видільної системи – видалення з організму надлишку води, солей і шкідливих кінцевих продуктів обміну речовин. У результаті хімічних реакцій у кожній клітині тваринного організму утворюються продукти, які не тільки не потрібні організму, але й отруюють його. Чим інтенсивніший обмін речовин, тим краще повинна працювати видільна система. У червів вона представлена видільними трубочками, що мають досить просту будову, а у ссавців – складно влаштованими нирками.

Функція нервової системи – це забезпечення злагодженої роботи всіх органів і систем, зв’язок організму із зовнішнім середовищем. Найбільш розвинена нервова система у ссавців. Її органами є головний і спинний мозок, нервові вузли та нерви.

Ефективний зв’язок організму із зовнішнім середовищем забезпечують органи чуття: очі (органи зору), вуха (слуху), язик (смаку), ніс (нюху) тощо.

Функції ендокринної системи подібні до функцій нервової системи – взаємозв’язок та злагоджена діяльність клітин, органів і їхніх систем. Але виконує вона їх по-іншому. Органами ендокринної системи є залози внутрішньої секреції. Вони виділяють біологічно активні речовини – гормони,- які регулюють діяльність організму. Наприклад, гормон адреналін примушує частіше битися серце, підвищує кров’яний тиск, збільшує розщеплювання у м’язах речовин, що дають енергію. У результаті цього підвищується сила, швидкість, витривалість і організм отримує більше шансів вижити в екстремальних умовах. Гормони впливають на поведінку та життєві функції організму.

Основна функція статевої системи – забезпечення розмноження організмів. Спільною в будові статевої системи різних тварин є наявність статевих залоз. Ці органи виробляють статеві клітини (сперматозоїди і яйцеклітини) та статеві гормони.

Запам’ятайте найважливіше

У багатоклітинних тварин тканини утворюють органи. Щоб виконувати життєві функції, органи діють у єдиному організмі злагоджено. Сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів, називаються системами органів.

У тварин виділяють такі системи органів: опорно-рухову, травну, дихальну, кровоносну, видільну, нервову, ендокринну та статеву.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Органи та системи органів - Біологія