ОРГАНІЧНИЙ СВІТ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ

Мета:

– сформувати систему знань про особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу, природні зони Австралії, вплив людини на природу материка; сприяти розумінню причин, що впливають на розміщення природних зон на материку, обумовлюють своєрідність органічного світу; вдосконалювати практичні вміння працювати з тематичними картами атласу, різноманітними джерелами географічних знань;

– розвивати вміння самостійно планувати шляхи досягнення цілей, свідомо обирати найбільш ефективні способи рішення навчальних та

пізнавальних завдань; узагальнювати, встановлювати аналогії, порівнювати, робити висновки;

– виховувати емоційно-ціннісне ставлення до природи, формувати екологічну свідомість.

Обладнання: фізична карта Австралії, підручники, атласи, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть наводити приклади представників рослинного та тваринного світу Австралії; пояснювати причини унікальності органічного світу, розподіл природних зон на материку; характеризувати природні зони за картами атласу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Робота в парах

Прийом “Картографічна розминка”

Учні ставлять по черзі один одному запитання та перевіряють знання географічної номенклатури Австралії.

Прийом “Бліцопитування”

– Які типи циркуляції повітряних мас формують особливості клімату Австралії?

– Чому значна частина території материка отримує малу кількість опадів?

– У яких кліматичних поясах розташована Австралія? Назвіть характерні для них типи клімату.

– Чому деякі річки зображені на карті Австралії пунктиром?

– Чому в Австралії існує проблема водопостачання? У яких районах Австралії ця проблема стоїть особливо гостро?

– Яке озеро в Африці такого самого походження, що й озеро Ейр? Чим пояснюється їхнє походження?

Перевірка домашнього завдання

Прийом “Проблемне питання”

Як би змінився клімат Австралії, якби Великий Вододільний хребет був розташований не на сході, а на заході материка?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Проблемне питання”

Із кожним уроком австралійський континент поступово відкриває вам свої таємниці: особливості клімату та річок материка безпосередньо пов’язані з його географічним положенням у Південній півкулі, особливості рельєфу – з геологічною історією розвитку материка. Однак європейці, які вперше побачили невідомих тварин та рослин в Австралії, були вражені та дуже довго не могли пояснити причини їхньої незвичайності. Вдома у вас було випереджальне завдання-дослідження. Чи згодні би з тим, що органічний світ Австралії справді надзвичайний? Чи знайшли ви поясненню цьому?

(Відповіді учнів.)

Уже відома вам поетеса Галина Усова так охарактеризувала органічний світ Австралії:.

Й птахів безкрилих в заростях сліди.

Там в їжу кішкам дістаються змії,

Й звірята – в яйцях, а не в затишку нори.

Собаки гавкати не вміють, чесне слово!

Й самі дерева лізуть із кори,

Там кролики страшніше, аніж повінь.

Й рятує південь від північної жари.

Отже, сьогодні на уроці ви зможете обмінятися думками, висловити власні висновки щодо причин своєрідності органічного світу материка.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Унікальність рослинного й тваринного світу Австралії

Робота з мультимедійною презентацією

Коли ви проводили дослідження, напевно, дізналися, що багато видів тварин і рослин Австралії є ендеміками і реліктами.

Ендеміки (грецьк. endemos – “місцевий”) – рослини та тварини, які живуть лише в певному, відносно обмеженому районі або групі районів.

Релікти (лат. reliotus – “залишений”) – види рослин і тварин, залишки давньої флори й фауни, що збереглися донині.

Серед представників рослинного світу багато видів евкаліптів і акацій, найтиповіших для Австралії сімейств рослин.

Евкаліпт у перекладі з грецької означає “я добре покриваю”, що, до речі, зовсім не відповідає дійсності, оскільки вузьке листя евкаліптів майже не дає тіні. Евкаліпти – вічнозелені дерева, вони не скидають щорічно листя, проте скидають кору. Без кори стовбури дерев набувають блакитного або яскраво-жовтого кольору. Поступово на них наростає нова кора. Евкаліпти дуже корисні дерева. Вони швидко ростуть, мають тверду деревину, яка майже не псується, листя містить величезну кількість ефірних масел, які використовують для виготовлення ліків та косметичних засобів. Проте найціннішою властивістю дерева є його здатність витягувати з грунту велику кількість вологи, за що їх і прозвали деревами-насосами. Евкаліпти здатні швидко осушити місцевість та ще й зменшити кількість шкідливих комах, таких як, наприклад, малярійні комарі. Евкаліпти ростуть і високо в Австралійських Альпах, але там вони – невисокі деревця з кострубатим стовбуром. У пустелях Центральної Австралії поширені понад 130 різновидів евкаліптів-карликів, не більше 2-3 м висотою. Евкаліпти-чагарники утворюють густі, колючі, майже непрохідні хащі, що простягаються на десятки кілометрів. Крім чагарникового евкаліпта, у таких заростях ростуть різні види акацій, пляшкові дерева.

В Австралії зустрічаються понад 500 видів акації. Подібно евкаліптам, акації пристосувалися до різноманітних умов. Вони зустрічаються як у тропічних лісах і саванах, так і в пустелях, де набувають вигляду колючих чагарників. Гілка з квітками срібної акації зображена на гербі Австралії і є її символом.

В Австралії багато рідкісних рослин, які ростуть тільки на цьому континенті. Наприклад, деревоподібна ксанторея, або “трав’яне дерево”, яку місцеві жителі називають “чорний хлопчик”. Здалека невисоке дерево з темним стовбуром та жмутком трави нагорі (там, де в дерев, певна річ, буває крона) справді схоже на кошлатого хлопчика-аборигена. На Західно-Австралійському плоскогір’ї та Центральній низовині великі площі вкриті гостролистою колючою травою спініфекс та різними сухостійними злаками.

Серед величезної кількості тварин Австралії 9/10 видів ендемічні. Сумчастих тварин, характерних для австралійського континенту, нараховують близько 180 видів.

Крім найбільш відомих сумчастих – кенгуру, коали, тут водяться сумчата куниця, сумчастий кріт, сумчастий борсук, сум часта білка тощо. А із сумчастих хижаків на острові Тасманія живе сумчастий диявол.

Не припиняють дивувати людей і плосконогі ящірки, котрі бігають на двох задніх ногах, і “колюча” єхидна, і різнобарвні райські птахи, папуги. Усього на континенті мешкає понад 700 видів птахів, близько 100 видів отруйних змій.

У прибережних водах морів на Великому Бар’єрному рифі живуть неймовірні тварини: від невеликих швидких медуз до величезних акул. Морські черепахи розвелися тут у такій кількості, як ніде більше у світі; лагідні сирени, родички: морських слонів, ліпи во плавають серед водоростей. По сусідству з 400 видами коралів, на рифі живе близько 200 видів молюсків та понад 2 000 видів риб.

Висновок 1. Австралія відрізняється від інших материків своєрідністю органічного світу.

2. Причини формування ендемічних та реліктових видів тварин та рослин Австралії

Обговорення результатів досліджень учнів

Висновок 2. Неповторність та своєрідність австралійської природи пояснюється насамперед тим, що континент тривалий час перебував в умовах ізоляції від інших частин земної кулі.

3. Природні зони

Робота з картою “Природні зони Австралії”

Завдання. За картою установіть, у чому полягають особливості розміщення природних зон на території Австралії.

Найбільші площі на материку займає зона тропічних пустель і напівпустель з убогою рослинністю на червонясто-бурих, часто засолених грунтах, місцями на сіроземах. Серед рослин поширені колючі вічнозелені чагарники з евкаліптів та акацій – скреб. На півострові Кейп-Йорк і східному узбережжі материка сформувалася зона вологих і перемінно-вологих тропічних лісів. Великі простори на півночі, сході та південному заході материка займають савани й рідколісся. Для цієї зони характерні чагарникові евкаліпти, акації, казуарини з безлистяними ниткоподібними гілками на червоно-бурих і червоно-коричневих грунтах. Живуть кенгуру, валлабі, вомбат, борсук, сумчастий мурахоїд, птах ему. Незначну територію на півдні субтропічного поясу займають вічнозелені твердолистяні ліси й чагарники на жовтоземах і червоноземах.

Для острова Тасманія з його морським помірним кліматом характерні вічнозелені ліси з евкаліптів, вічнозеленого (антарктичного) бука, сосни, деревоподібних папоротей. Тасманійський ліс вражає великою кількістю квіткових рослин. Тільки орхідей тут нараховується 80 видів. Тваринний світ Тасманії близький за своїм складом до тваринного світу материка, але має і свої особливості. Окрім ендемічного сумчастого диявола, на південному узбережжі живе представник антарктичного світу – пінгвін.

Завдання. Використовуючи карти атласу, порівняйте послідовність і розміщення природних зон Австралії та південної Африки. Установіть подібні та відмінні ознаки. Поясніть причини, які їх зумовили.

Висновок 3. У розміщенні природних зон Австралії чітко простежується широтна зональність. Висотна поясність виражена тільки в Австралійських Альпах на південному сході материка.

4. Зміна природи материка людиною

Робота з мультимедійною презентацією

Серйозні зміни природи Австралії, як і Африки, почалися за часів колонізації материка. Усього за 200 років було знищено близько 40 % всіх лісів, втрачено понад 60 % водно-болотних угідь прибережної зони.

Для збереження природних комплексів в Австралії створено понад 2,5 тисячі природоохоронних територій різних категорій – резерватів, національних парків, заповідників. Багато з них занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО.

Найвідоміші:

1) Великий Бар’єрний риф – найбільша у світі система коралових рифів (2300 км з півдня на північ), розташована в Кораловому морі уздовж східного узбережжя Австралії, біля узбережжя штату Квінсленд.

2) Національний парк Какаду (див. у додаткових матеріалах).

3) Дика природа Тасманії – охоплює 13800 км або приблизно 20% площі Тасманії. У цьому регіоні збереглися одні з останніх на планеті дощові ліси помірного поясу.

4) Дощові ліси східного узбережжя Австралії (Дейнтрі) (див. у додаткових матеріалах).

Висновок 4. Від часів колонізації природа материка зазнала істотних змін. Для збереження природних комплексів і порятунку зникаючих рідкісних рослин і тварин в Австралії створено розгалужену мережу природоохоронних територій.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Географічний практикум”

Завдання. За текстом параграфа та картами атласу складіть коротку характеристику природних зон Австралії. Результати занесіть до таблиці. (Виконують за варіантами, по одній природній зоні.)

Назва

Природної зони

Географічне

Положення

Особливості

Клімату

Грунти

Представники

Рослинного світу

Представники

Тваринного світу

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом “Мікрофон”

Завдання. Висловіть свої враження від уроку.

– Я дізнався…

– Я навчився…

– Мені сподобалося…

– Мене здивувало…

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Закінчити характеристику природних зон Австралії (таблицю).

3. Скласти кросворд із 8-10 запитань за темою “Рослинний і тваринний світ Австралії”.

4. Випереджальне (за варіантами): 1) дізнатися про життя української діаспори в Австралії; 2) за допомогою членів родини виявити господарські зв’язки Австралійського Союзу з Україною. Підготувати короткі повідомлення.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Найвідоміша австралійська тварина – це кенгуру, яка є символом країни та материка. Кенгуру в Австралії сила-силенна. Коли темніє, освітлені світлом фар тварини виходять на магістралі та стрибають під колеса машин. Тому в австралійців є спеціальний знак “кенгуру”, щоб попереджати водіїв про небезпеку на дорозі. Переважно австралійські кенгуру невисокого росту – близько 60 сантиметрів. Але є особини значно більші – близько трьох метрів.

Найнебезпечніші тварини Австралії – це крокодили. їх можна зустріти в північній частині материка. І практично щотижня стаються нещасні випадки за участю цих тварин. Крокодилів на континенті дуже багато. Найвідоміший – австралійський солонуватоводний. Він водиться в солоній морській воді і є найбільшим з усіх представлених на землі видів. Дорослий крокодил може важити тонну (!) і досягати 3-4 метрів завдовжки.

Досить відомі страшні розповіді про хижих отруйних австралійських павуків, від яких гинуть сотні людей. Однак це всього лише байки. З 1979 року в Австралії від укусу павука не вмирала жодна людина. Те ж саме стосується і акул. Біля берегів австралійського континенту вони не рідкість. Так, вони небезпечні, але слід поводитися обережно і не провокувати їх. Акули – неконфліктні істоти, вони ніколи не нападають першими.

Дейнтрі – це найбільша в Австралії безперервна площа тропічних лісів, що простягнулася аж до узбережжя Квінсленда. Благословенний приголомшливою красою і вражаючим природним розмаїттям, Дейнтрі прикрашає нашу планету вже понад 160 мільйонів років і вважається найстарішим лісом у світі. Цей тропічний ліс є справжньою затишною домівкою для ЗО % загальної популяції австралійських жаб, рептилій та сумчастих, і ще для 65 % кажанів, метеликів та вражаючої кількості стародавніх рослин. Значна територія Дейнтрі є частиною вологих тропіків Квінсленда, що разом з білими піщаними пляжами, кораловими рифами, скелястими горами та ущелинами, дельтами річок і водоспадами внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Національний парк Какаду – об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО, розташований на Півночі Австралії. Це величезна територія площею 19 804 км2. На території парку росте понад 200 видів ендемічних рослин, а також мешкають такі рідкісні види тварин, як коала, вомбат, казуар та кенгуру. Природа парку дуже мальовнича, а головним місцем паломництва для туристів є мальовничі водоспади Твін та Джим-Джим.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОРГАНІЧНИЙ СВІТ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ - Плани-конспекти уроків по географії