Організація управління

Організація управління – процес створення досконалішої системи управління або запровадження прогресивних якісних і сутнісних змін у структуру і порядок функціонування та розвиток раніше створеної діючої системи управління з метою поліпшення якості організації та реалізації поставлених перед нею цілей. Основними вимогами до О. у. є: 1) визначення оптимальної кількості складових (підрозділів, служб, бригад тощо) залежно від обсягу виконуваних ними робіт, раціональної організації одиничного поділу праці, використовуваної техніки та технології, типу організації та інших чинників; 2) формування раціональної структури управління шляхом оптимального поєднання централізації та децентралізації, підпорядкування складових частин та елементів організації по вертикалі та горизонталі; 3) забезпечення надійного інформаційного зв’язку між структурними елементами організації по вертикалі та горизонталі залежно від якості інформаційної системи; 4) чітка регламентація процедури вироблення, узгодження, передання та контролю виконання управлінських рішень; 5) досконале обгрунтування основної мети, похідних від неї цілей, забезпечення необхідними ресурсами для їх виконання, динамічне і потужне стимулювання для всіх працівників для реалізації таких цілей. Практика функціонування та розвитку організацій у розвинених країнах довела доцільність якісного вдосконалення О. у. у великих компаніях через кожні 5- 6 років. Основними організаційними принципами вдосконалення О. у. є системний, програмно-цільовий, ситуаційний, мотиваційний, функціональний та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Організація управління - Економічний словник