Орієнтація заміщення в заміщених аренів – Електрофільне заміщення в заміщених аренів

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

3. Іонні реакції

3.6. Електрофільне заміщення в заміщених аренів

Сполуки із замісником у бензеновому кільці можуть вступати в реакцію подальшого заміщення атомів Гідрогену – вторинного заміщення. При цьому можливе утворення трьох ізомерних структур:

Орієнтація заміщення в заміщених аренів   Електрофільне заміщення в заміщених аренів

Розташування другого замісника значною мірою залежить від здатності першого замісника віддавати або відтягувати на себе електрони.

Замісник, що віддає електрони, підвищує здатність бензенового кільця до реакції електрофільного

заміщення, а замісник, що відтягує електрони, зменшує цю здатність.

Запам’ятайте: здатність атома або атомної групи відтягувати або зміщувати електрони на бензенове кільце визначає індуктивний ефект (І-ефект).

Групи, що зміщують електрони на бензенове кільце, створюють +І-ефект: алкільні групи (R-).

Групи, що відтягують електрони на себе, створюють – І-ефект: Орієнтація заміщення в заміщених аренів   Електрофільне заміщення в заміщених аренів

Орієнтація заміщення в заміщених аренів   Електрофільне заміщення в заміщених аренів

Інша можливість впливати на реакційну здатність бензенового кільця полягає в здатності певних замісників утворювати мезомерні структури з ароматичною системою.

Запам’ятайте: мезомерний

ефект – це вид електронних зміщень у несиметричних зв’язаних системах, що викликаються замісником і супроводжуються утворенням полярних багатоцентрових молекулярних орбіталей.

Групи – ОН, – Сl, – NH2, що віддають електрони бензеновому кільцю, створюють +М-ефект.

Групи – СН=O, – СООН, – NO2, що відтягують електрони з бензенового кільця, створюють – М-ефект.

Увага: мезомерні ефекти в аміно – (-NH2) і гідроксильній групі (-ОН) сильніші, ніж їхні індуктивні ефекти. А в галогенів переважають індуктивні ефекти.

Орієнтація заміщення в заміщених аренів

Сума І-ефекту і М-ефекту першого замісника визначає положення подальшого замісника в бензеновому кільці.

Орієнтація заміщення в заміщених аренів   Електрофільне заміщення в заміщених аренів

– Активуючий замісник (замісник першого роду) підвищує електронну щільність усіх положень у бензеновому кільці, але найбільше в орто – і пара-положеннях.

– Дезактивуючий замісник (замісник другого роду), зменшує електронну щільність усіх положень, але активність орто – і пара-положень знижується сильніше, ніж мета-положення.1

Запам’ятайте: вплив замісника першого роду найсильніше проявляється в орто – і пара-положеннях.

Орієнтуюча дія замісника на подальше заміщення:

Орієнтують в о – і п-положення

Орієнтують у м-положення

-СН3, – О-СН3

-NO2

-ОН

-СНО

-NH2

-СООН

-Сl1

-SO3H

Приклад. При нітруванні фенолу утворюється 2,4,6- тринітрофенол (пікринова кислота), при нітруванні нітробензену утворюється 1,3-динітробензен.

Орієнтація заміщення в заміщених аренів   Електрофільне заміщення в заміщених аренів

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Орієнтація заміщення в заміщених аренів – Електрофільне заміщення в заміщених аренів - Довідник з хімії