ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

№ уроку

Тема уроку

Дата

Сторінка

1

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Операції над папками і файлами

2

Створення папок

3

Копіювання файлів і папок

4

Видалення файлів і папок

Опрацювання тексту на комп’ютері

5

Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора.

Правила введення тексту. Відкриття та збереження текстового документа

6

Редагування тексту

7

Редагування тексту. Форматування абзацу

8

Копіювання і переміщення фрагментів тексту

9

Форматування тексту

10

Створення текстового документа

11

Вставлення зображень у текстовий документ. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Операції над папками і файлами”, “Опрацювання тексту на комп’ютері”

Графічний редактор

12

Графічні

редактори та їх призначення. Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Палітра. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень

13

Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Перетворення фрагментів малюнка

14

Середовище графічного редактора Scratch. Панель інструментів. Колір фігури і колір фону. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень

15

Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Вітальна листівка

Безпека дітей в Інтернеті

16

Веб-сторінки для дітей. Дитячі бібліотеки

17

Веб-сторінки для дітей. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень). Навчаємось онлайн. Малюємо онлайн

18-19

Електронне спілкування

20

Безпека спілкування у спільнотах. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Графічний редактор”, “Безпека дітей в Інтернеті”

Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням

21

Алгоритми і виконавці

22

Висловлювання, істинні та хибні висловлювання. Аналіз тексту задачі

23

Логічне слідування “Якщо – то”. Аналіз тексту задачі

24-25

Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. “Якщо – то – інакше”. Аналіз тексту задачі

26

Циклічні процеси. Алгоритми з повторенням

27

Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі

28

Створюємо гру

Робота і презентаціями

29

Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій. Розробка плану створення презентації на задану тему. Створення презентації на основі шаблону

30

Робота з об’єктами на слайдах презентації

31

Анімаційні ефекти в комп’ютерній презентації

32

Проводимо презентацію. Узагальнення знань і вмінь учнів з тем: “Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням”. “Робота з презентаціями”

33-35

Повторення та узагальнення вивченого

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ - Плани-конспекти уроків по інформатиці