Орієнтовне календарно-тематичне планування з біології у 7 класі

Орієнтовне календарно-тематичне планування з біології у 7 класі

Уроку

Дата

Тема уроку

Примітка

Вступ (4 години)

1

Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

2

Будова тварин. Клітина тварин

3

Тканини тварин

4

Органи та системи органів тварин

Тема 1. Різноманітність тварин (26 годин)

5

Поняття

про класифікацію тварин

6

Кишковопорожнинні

7

Кільчасті черви

8

Членистоногі

9

Ракоподібні

10

Павукоподібні

11

Комахи. Практична робота 1 “Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах”

12

Різноманітність і значення комах

13

Паразитичні та кровосисні членистоногі

14

Паразитичні черви – гельмінти

15

Молюски. Лабораторне дослідження будови

черепашки (мушлі) черевоногих і двостулкових молюсків

16

Тематичний контроль знань з теми “Різноманітність тварин, безхребетні тварини”

17

Загальна характеристика хребетних тварин

18

Риби

19

Риби. Різноманітність і значення

20

Амфібії

21

Рептилії

22

Птахи. Риси пристосованості до польоту

23

Птахи. Розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів

24

Птахи. Різноманітність, роль у природі та житті людини. Практична робота 2 “Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у птахів”

25

Ссавці. Загальна характеристика

26

Різноманітність ссавців

27

Різноманітність ссавців

28

Різноманітність ссавців, їхня роль у природі та житті людини

29

Практична робота 3 “Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням їх до різних умов існування”

30

Тематичний контроль знань з теми “Різноманітність тварин, хребетні тварини”

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 годин)

31

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем

32

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання (газообміну), їхня різноманітність і функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

33

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

34

Практична робота 4 “Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин”

35

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

36

Опора і рух. Види скелета. Способи пересування тварин. Два типи симетрії як відображення способу життя

37

Опорно-рухова система хребетних тварин. Значення опорно-рухової системи

38

Практична робота 5 “Порівняння будови скелетів хребетних тварин”

39

Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції. Лабораторне дослідження особливостей покривів тіла тварин

40

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

41

Практична робота 6 “Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях)”

42

Органи чуття та їхнє значення

43

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

44

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення)

45

Періоди та тривалість життя тварин.

Лабораторне дослідження з визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

46

Тематичний контроль знань з теми “Процеси життєдіяльності тварин”

Тема 3. Поведінка тварин (10 годин)

47

Поведінка тварин, методи її вивчення. Лабораторне дослідження: спостереження за поведінкою тварин

48

Вроджена і набута поведінка

49

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

50

Форми поведінки тварин

51

Репродуктивна та територіальна поведінка

52

Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі

53

Практична робота 7 “Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом)

54

Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці

55

Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

56

Тематичний контроль знань з теми “Поведінка тварин”

Тема 4. Організми і середовище існування (6 годин + 1 резервна)

57

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

58

Ланцюги живлення і потік енергії

59

Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика

60

Природоохоронні території. Червона книга України

61

Екскурсія “Різноманітність тварин свого краю”

62

Екскурсія “Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні”

63

Тематичний контроль знань з теми “Організми і середовище існування”

Узагальнення (2 години)

64, 65

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Орієнтовне календарно-тематичне планування з біології у 7 класі - Плани-конспекти уроків по біології