Основа слова і закінчення змінних слів

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 47. Основа слова і закінчення змінних слів

474.1. Прочитайте речення. Визначте, якими частинами мови є слова в реченнях.

1. Степанко обережно взяв сірого птаха в долоні.

2. Сірий птах боязко поглядав на Степанка з його долонь.

ІІ. Які слова в поданих реченнях є змінними, а які – незмінними?

Слова бувають змішанні й не мінні (рос. изменяем Ые и неизменяемые ). Більшість слів української мови відмінюються, тобто змінюють закінчення (рос. окончание)

475. Спишіть вірш Максима Рильського. Позначте

закінчення у виділених словах.

Вербова гілка зацвіла

У мене на столі –

Як символ сонця і тепла,

Ще схованих в імлі.

М. Рильський

Закінченням називається змінна значуща частина слова, яке служить для словосполученні й реченні.

Закінчення мають у Ci з змінні слова. Закінчення, не виражене звуком і не позначене буквою, називається нульовим.

Наприклад: Основа слова і закінчення змінних слів

476. Доведіть, що подані слова – змінні. Визначте в них закінчення.

Зразок. Основа слова і закінчення змінних слів

Книг, бригадир, плащ, святом, палац, гараж, комар, плит.

Під час змінювання слова (при словозміні) утворюється

не нове слово, а інша форма того самого слова.

Нове слово, утворене від поданого за допомогою префіксів і суфіксів, називається спільнокореневим.

Основа слова і закінчення змінних слів

477.1. Спишіть слова, підкреслюючи в кожному ряду зайве. Назвіть форми слова і спільнокореневі слова.

1. Правда, правдивий, правди, правдою.

2. Лісник, лісовий, лісу, ліс.

3. Береза, березі, берези, підберезник.

4. Земля, земель, земельний, заземлення.

5. День, денний, днювати, дні.

II. Виконайте фонетичний розбір слова земля.

478. Спишіть текст, розкриваючи дужки. Позначте закінчення слів із дужок.

Малий Мирон над усе любив бігати сам по (зелений) луках, поміж широколистими (лопух). Він любив упиватися (солодкий) пахощами росистої конюшини та квітчатися (лопуховий) гудзиками. А ще невеличка річка з (глинистий) дном – то сильна принада для Мирона (І. Франка).

Основа – це частина слова без закінчення. Основа вказує на лексичне значення слова.

479. Прочитайте текст. У виділених словах позначте закінчення й основу. З’ясуйте лексичні значення слів за основою.

Зразок. Поле: основа вказує на ділянку землі, спеціально обробленої людьми.

Ходила в поле. Воно мене байдуже привітало. Вдалині пишно зеленіла озимина. Одинока груша стояла серед поля. Її гілки про щось тихо розповідали вітрові (За Ю. Збанацьким).

480. Спишіть речення. Позначте закінчення й основу виділених слів. З’ясуйте, в якому відмінку їх ужито.

1. Рання весна зашуміла в небі хмаринами перелітних птахів (М. Чабанівський). 2. Якщо у воїна залізне серце, то й дерев’яний меч у його руках – грізна зброя (Нар. творчість).

481. Спишіть речення. Позначте основу і закінчення виділених дієслів. Скажіть, на що вказує закінчення в кожному з них.

1. Сміються, плачуть солов’ї. 2. Лебеді плавають в місячнім сріблі в саду. 3. Лебединої дивної пісні я жду. 4. Лежить ведмідь і спить у барлозі (3 тв. Олександра Олеся).

482. Спишіть пари слів. Яке зі слів змінне, а яке незмінне? У змінних словах позначте основу й закінчення.

Темний – темно, взимку – зима, український – по-українськи, чистий – чисто, ніжно – ніжний, ранній – рано, голосний – вголос, щоденник – щоденно.

483. I. З кожного ряду слів випишіть тільки форми того самого слова виділіть закінчення.

1. Руки, рученьки, на руках, ручний, приручений.

2. Нога, ніженька, ногою, на нозі, ніжка, підніжка.

3. Дах, піддашшя, дашок, дахом, даху, наддашшя.

4. Вулиця, вулицею, вуличний, завулок, вулиць.

II. Згрупуйте слова у три стовпчики: а) із закінченнями; б) із нульовими закінченнями; в) без закінчень.

Гілка, разом, охайно, букет, орбіта, екзамен, легкий, опера, зухвало, ваза, земляк, увечері, мляво, армія, уважно.

Якщо ви правильно виконали завдання, із перших букв записаних слів складеться початок прислів’я: “… як ліхтар без свічки”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основа слова і закінчення змінних слів - Українська мова