Основи селекції

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

Основи селекції

Селекція – наука про створення нових сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів, що відповідають потребам людини.

Сорт, порода, штам – штучно створені людиною популяції організмів із визначеними спадковими ознаками (морфологічними, фізіологічними) та високою продуктивністю. Прояв фенотипу залежить від умов середовища, тому в селекційній роботі важливий не лише генотип організму, але й умови його утримування (кліматичні чинники, догляд).

М. І. Вавилов довів, що для успішної селекційної роботи необхідно брати до уваги:

– первісну різноманітність ознак організмів – генетичну гетерогенність виду;

– закони спадковості і спадкової мінливості;

– вплив середовища на розвиток ознаки;

– форми штучного добору для виявлення і закріплення ознак.

Основою селекційної роботи є штучний добір – вибір людиною особин із потрібними господарськими ознаками для наступного їх розведення.

Види добору. Першим етапом селекції було одомашнювання – процес перетворення диких тварин і рослин у культурні форми.

На початкових етапах одомашнювання людина здійснювала спочатку несвідомий добір – добір без чітко поставленої мети, а згодом свідомий методичний добір, спрямований на формування певних ознак з метою одержання особин із необхідними якостями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основи селекції - Довідник з біології