ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3.Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету

3.2.ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Джерело інформації – об’єкт, що ідентифікує її походження. Усе інформаційне середовище поділяють на три типи джерел інформації:

■ людина;

■ документ;

■ предметно-речове середовище.

Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. Використання цих знань на практиці може розкрити велику за обсягом та цікаву інформацію

з галузі знань і власного досвіду.

Поняття “документ” використовують нині у двох значеннях:

А) документ – матеріальний носій запису із зафіксованою на ньому інформацією для передавання її в часі і просторі;

Б) документ – юридично закріплений папір, що засвідчує за його власником право на що-небудь, засвідчує будь-який факт.

Під предметно-речовим середовищем розуміють наше з вами оточення. Предмети та речі інколи можуть розповісти не менше, ніж людина.

Під час роботи над проектом важливо знати, де шукати потрібну інформацію. У зв’язку з цим розрізняють такі найпоширеніші способи пошуку

інформації:

Вивчення бібліотечного каталогу;

За допомогою пошукових систем в Інтернеті;

У довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій (у них після статті на визначені теми подається список літератури);

Комунікативний – можливість отримати необхідну консультацію вчителя, фахівця з тієї галузі, яка є близькою до теми проекту.

Сьогодні в нашій країні система науково-технічної інформації включає бібліотеки, Український інститут науково-технічної та економічної інформації, Книжкову палату України, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, служби науково-технічної інформації міністерств і відомств, а також деяких наукових установ.

Найдоступнішими для дослідників є, звичайно, бібліотечні каталоги. Систематичний каталог як інформаційно-пошукова система дає змогу швидко зорієнтуватися, чи є в бібліотеці книги з тієї галузі знань, яка

Цікавить дослідника. Потрібні джерела інформації можна шукати за допомогою звичайних бібліотечних карток, що є у відповідному каталозі бібліотеки (рис. 10), або за допомогою комп’ютера.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Рис. 10. Читальний зал “Австрійська бібліотека” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Під час роботи над дослідницьким проектом особливо актуальним є питання: “Як шукати потрібну літературу?” Якщо стаття (реферат чи звіт) має суто науковий характер і в ній розглядаються питання результатів проведеного експерименту чи загальні висновки з виконаних досліджень, то в ній, зазвичай, є посилання на інші літературні джерела, списки яких наводяться наприкінці цієї публікації. На такі списки посилань варто звертати особливу увагу, оскільки вони відібрані і згруповані саме навколо тієї теми чи проблеми, яка розглядається в публікації, і, очевидно, стосуються теми вашого проекту.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Рис. 11

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ - Технологія