Основні фізичні поняття

4. Основні фізичні поняття

Матерія – це все, що реально існує у світі, на Землі й поза нею, що ми можемо бачити, сприймати, відчувати нашими органами чуття. Основна властивість матерії – її рух. Існує у двох видах – речовина і поле (гравітаційне, електричне, магнітне, світло, радіохвилі та ін.).

Фізичне явище – це всяка зміна, перетворення чи прояв властивостей речовини без зміни її складу, всі події, які відбуваються в природі. Фізичні явища поділяються на механічні, теплові, оптичні, магнітні, електричні, акустичні.

Фізичне

тіло – все, що нас оточує, що має власну будову, форму

І об’єм.

Речовина – це вид матерії, з якої складаються всі фізичні тіла, що ми можемо бачити, відчувати і сприймати нашими органами чуття.

Рівні організації речовини:

– мікроскопічний – елементарні частинки, атом і атомне ядро, молекули;

– макроскопічний – газ, рідина, тверде тіло, плазма, космічні

Об’єкти (планети, зорі, галактики тощо).

Фізичне поле – це вид матерії, який здійснює взаємодії між частинками речовини, зв’язує їх у системи тіл (ядра, атоми, молекули, тверді тіла, Сонячну систему, галактики, метагалактики) і просторово неперервний. Види фізичного поля: гравітаційне, електронне, магнітне, електромагнітне, світло, радіохвилі та інше.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні фізичні поняття - Довідник с фізики