ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОРТІВ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

6.8. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОРТІВ

Програма соціально-економічного розвитку морських торговельних портів до 2010 р. виходить з основних принципів, які закладені в Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2020 року.

Мета програми: зростання обсягів перевалювання вантажів в українських морських портах на ЗО відсотків (з 89 млн. тонн у 2001 р. до 115 млн. тонн у 2010 р.) шляхом введення в експлуатацію з 2001 до 2010 р. спеціалізованих перевантажувальних комплексів в морських

портах загальною потужністю 30 млн. тонн на рік.

Основні завдання Програми:

Створити надійну матеріально-технічну базу морських портів, яка відповідає у кількісному відношенні вимогам розвитку української економіки і зовнішньої торгівлі, у якісному відношенні – найвищим світовим стандартам.

Зміцнити взаємодію морських торговельних портів із суміжними видами транспорту і вантажовласниками у межах логістичних товаропровідних систем і міжнародних транспортних коридорів, які проходять по території України.

Підвищити рівень навігаційної і екологічної безпеки в морських торговельних портах.

Підвищити

ефективність державного регулювання роботи і розвитку морських торговельних портів, що забезпечить реалізацію інтересів держави без обмеження господарчої самостійності підприємства.

Програма містить комплекс заходів, які передбачають:

– створення і модернізацію термінальних комплексів, впровадження прогресивних транспортно-технологічних систем, їх відповідність світовим стандартам і європейській транспортній системі;

– створення умов, що сприяють збільшенню обсягів міжнародних транзитних перевезень через порти України, доведення до міжнародних стандартів якості транспортних послуг;

– розробка і створення нормативно-правової бази транспортного і транспортно-технологічного забезпечення роботи портів у взаємодії із суміжними видами транспорту, приведення діючого законодавства в цій сфері діяльності у відповідність з міжнародним.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОРТІВ - Загальний курс транспорту