Основні оксиди – Оксиди – Основні класи неорганічних сполук

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

7. Основні класи неорганічних сполук

7.1. Оксиди

Оксиди – це бінарні сполуки елементів з Оксигеном, у яких він виявляє ступінь окислення -2. Характерні Ознаки оксидів:

– ступінь окиснення Оксигену – -2;

– атоми Оксигену не зв’язані між собою, а сполучаються лише з атомами інших елементів;

– атоми елемента, що утворює оксид, мають однаковий ступінь окиснення1.

Графічні формули оксидів

Валентність

елементів

Графічна формула

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

Не всі бінарні сполуки Оксигену є оксидами:

Речовина

Формула

Графічна формула

Ступінь окиснення Оксигену

Гідроген пероксид

H2O2

H-O-O-H

-1

Натрій пероксид

Na2O2

Na-O-O-Na

-1

Оксиген

флуорид

OF2

F-O-F

+2

За хімічним характером оксиди поділяють на несолетворні і солетворні.

Несолетворні оксиди – NO, N2O, CO, SiO – це оксиди, які відносять до реакційно здатних сполук, але під час реакцій солі не утворюються. Вони не реагують з водою, кислотами й основами за звичайних умов (отже, до класу оксидів їх відносять умовно).

Солетворні оксиди – це оксиди, які утворюють солі. Солетворні оксиди поділяють на основні (К2O, ВаО, MgO, FeO), кислотні (SO2, SO3, N2O5, P2O5) та амфотерні (ZnO, Аl2О3, Cr2O3, BeO).

Номенклатура оксидів

Назва оксидів складається з назви елемента, після якої, коли елемент виявляє кілька ступенів окиснення, у дужках римськими цифрами вказують ступінь його окиснення і додають слово “оксид”. Наприклад:

– К2O – калій оксид;

– Fe2O3 – ферум(ІІІ) оксид;

– Сu2O – купрум(І) оксид;

– MgO – магній оксид;

– Р2O5 – фосфор(V) оксид;

– Аl2O3 – алюміній оксид;

– СО – карбон(ІІ) оксид.

Деякі, давно відомі людині оксиди мають і тривіальні назви: СаО – негашене вапно, СO2 – вуглекислий газ, SO2 – сірчистий газ.

Добування оксидів

1. Взаємодія простих речовин (металів і неметалів) з киснем:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

2. Окиснення складних речовин:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

3. Термічний розклад:

– основ:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

– солей:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

– амфотерних гідроксидів:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

– деяких кислот:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

4. Під час деяких інших реакцій:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

______________________________________________________

1 Подвійний “оксид” (FeFe2)O4 містить Ферум з різними ступенями окиснення (+2 і +3) і при взаємодії з кислотними оксидами утворює дві різні солі.

7.1.1. Основні оксиди

Основні оксиди – це оксиди, гідрати яких є основами. Усі основні оксиди є оксидами металічних елементів, які виявляють невисокі ступені окиснення (+1, +2). До основних оксидів належать:

– оксиди металічних елементів головних підгруп, І і II груп (крім Be);

– оксиди одновалентних елементів, двовалентних, за винятком BeO, ZnO, РbО, які є амфотерними;

– оксиди перехідних металічних елементів у найнижчих ступенях окиснення (NiO, FeO, МnО, СrO).

Основним оксидам відповідають основи:

Na2O – NaOH

MgO – Mg(OH)2

FeO – Fe(OH)2

BaO – Ba(OH)2

CrO – Cr(OH)2

Тип хімічного зв’язку в основних оксидах переважно йонний.

Хімічні властивості основних оксидів

1. Взаємодія з кислотами з утворенням солей:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

2. Взаємодія з кислотними оксидами з утворенням солей:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

3. Взаємодія з водою. Лише оксиди лужних і лужноземельних металічних елементів взаємодіють з водою, утворюючи луги:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

4. Взаємодія з амфотерними оксидами. Реакція відбувається під час сплавляння. Амфотерний оксид у цій реакції виявляє кислотні властивості:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

5. Взаємодія з амфотерними основами. Реакція відбувається під час сплавляння:

Основні оксиди  Оксиди  Основні класи неорганічних сполук

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні оксиди – Оксиди – Основні класи неорганічних сполук - Довідник з хімії