Основні пунктограми в складному реченні. Тематичне тестування

Урок № 29

Тема. Основні пунктограми в складному реченні. Тематич не тестування

Мета: закріпити знання. учнів про основні пунктограми в складному реченні; з’ясувати рівень засвоєння ними вказаної теми; розвивати логічне мислення, пам’ять, формувати вміння використовувати здобуті знання на практиці, навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань та навичок; перевірка й облік здобутих знань, умінь та навичок).

Обладнання: підручник, тести.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення теми і мети уроку.

II.

Відтворення теоретичних відомостей.

V Бесіда.

1) Коли між частинами складносурядного речення ставиться кома? Коли не ставиться? Наведіть приклад.

2) Коли між частинами складнопідрядного речення ставиться кома?

3) В яких випадках між частинами безсполучникового складного речення ставиться крапка з комою? Тире? Двокрапка? Наведіть приклади безсполучникових складних речень із тире та двокрапкою.

4) Яке речення називається складною синтаксичною конструкцією? Наведіть приклади.

III. Виконання вправ на закріплення вивченого.

V Переписати речення, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення

без їх вилучення).

Накреслити схему одного з речень.

Нужденна доле історична, ти так здрібнила наші душі, що все чуже для нас величне, а до свого ми вкрай байдужі! (В. Берко). Не знаю, чим нагодувати душу: я розгорнув книжку, та в ній стільки солодкуватості, що липнуть до пальців сторінки, потім я подивився кіно, та в ньому стільки бруду, що захотілося сходити в лазню, а послухав музику – вона виявилася зовсім неперетравною… (М. Година).

Мені відкрилась істина велика, щоб я її глашатайно глаголив: митець і голий – все-таки владика, а вінценосець і на троні голий (С. Зінчук). Різні вже є на землі від людини сліди, тільки прекрасне славить людину завжди: розум не втратити, душу свою зберегти, бажаним гостем у дім до сусіда зайти (О. Довгий). Як з відром порожнім перейдуть дорогу, будь спокійним, друже, не здіймай тривогу: то стократ страшніше, як проходять нею не з відром порожнім – з черствою душею (І. Стронський).

IV. Перевірка самостійної роботи учнів.

V. Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок (інструктаж до тестування).

VI. Проведення тестування.

І варіант1

1. Між частинами складносурядного речення перед єднальними сполучниками і, й, та кома:

А) не ставиться ніколи;

Б) може ставитись або не ставитися залежно від інтонації;

В) ставиться, якщо є спільний для обох частин складносурядного речення другорядний член;

Г) не ставиться, якщо є спільний для обох частин складносурядного речення другорядний член.

2. Кома не ставиться між частинами такого складносурядного речення:

А) Жасмин цвіте, і трави косять, і сіно пахне і п’янить (М. Луків);

Б) Іще не виплакалось небо, а вже співають солов’ї (О. Ющенко);

В) Цілий вечір буря шаленіла, а вночі зима вляглася біла (М. Луків);

Г) Потім промінь злетить і полинуть потоки тепла (О. Ющенко ).

3. Якщо частини безсполучникового складного речення значно поширені або далекі за змістом, між ними ставиться:

А) крапка з комою;

Б) тире;

В) двокрапка;

Г) кома і тире.

4. Крапку з комою можна поставити між частинами такого безсполучникового складного речення:

А) Намучене серце бажало спочину: давно у душі я спокою не чув (Б. Грінченко);

Б) Тихо проходив я лісом; зелене листя рясне шепотіло круг мене (Б. Грінченко);

В) Подивись: весна устала (Б. Грінченко);

Г) Я ніч не спав: заснуть не мав я сили (Б. Грінченко).

5. Якщо друга частина безсполучникового складного речення виражає різку зміну подій, ставиться:

А) кома;

Б) крапка з комою;

В) тире;

Г) двокрапка.

6. Тире ставиться між частинами такого безсполучникового складного речення:

А) Волошки мружать очі голубі, колише вітер ниву смарагдову (М. Луків );

Б) Ми застигли: в. білий світ широкий вилітає красень журавель (О. Перекупко);

В) Вийшов з хати – не бризнуло світло (В. Базилевський);

Г) І сумнів б’є, немов копито в тім’я: кому й нащо потрібне многослів’я? (Р. Чілачава).

7. Якщо в першій частині безсполучникового складного речення є слова так, такий, бачити, дивитись, чути, знати, між частинами речення ставиться:

А) кома;

Б) двокрапка;

В) тире;

Г) крапка з комою.

8. Якщо друга частина безсполучникового складного речення розкриває зміст попередньої (можна вставити слова а саме), між частинами речення ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) двокрапка;

Г) кома й тире.

9. Двокрапка ставиться між частинами такого безсполучникового речення:

А) Поїзд пішов – згасли вогні (Б. Пастернак);

Б) Економте час: вчіться на чужих помилках (Ю. Рибников);

В) А слово скаже – з пам’яті не викинеш (Л. Костенко);

Г) Зустрілося слово, спинилося слово, зникало назавжди й приходило знову (І. Сокульський).

10. Двокрапка і тире ставляться у такому складному реченні:

А) Ніколи й на люди вийти: серіали заважають (В. Момонюк);

Б) День камінням під ноги ліг – спотикаюся спозарання (К. Дурас);

В) Фортуна все-таки примхлива: то усміхнеться вона людині сонечком, то надовго залишається холодною й байдужою до її долі (В. П’янов);

Г) Я свій опір злу спинить не можу: жить по правді – Божий заповіт (М. Самійленко).

11. Тире та кома ставляться у такій складній синтаксичній конструкції:

А) Час такий: вожді наїлись влади, а народ голодний і лихий (М. Шевченко);

Б) Прийшло до тебе щастя – побажай, щоб зігріло воно і твого товариша (О. Довженко);

В) Все довкруг, як мусить бути: входить вечір, мерхне даль (Б. Олійник );

Г) Двоє дивляться: один бачить калюжу, а другий – зорі ( О. Довженко).

12. Кома і двокрапка між реченнями ставляться у такій складній синтаксичній конструкції:

А) Терня тому колюче, що не хоче, щоб його рвали, а його виривають, бо колюче (М. Горбаль);

Б) Думка людська може змиритися з фактом, а серце не змириться ніколи: воно не вміє, не знає, не захоче (С. Петлюра);

В) Життя тече, немов сухий пісок: недавно ранок був – настала нічка (М. Дубович);

Г) Багряний вечір догорів, і попіл падає на місто, переливається намисто понаддніпрянських ліхтарів (М. Рильський).

II варіант

1. Між частинами складносурядного речення кома не ставиться:

А) якщо частини речення ускладнені звертаннями або вставними словами;

Б) якщо частини речення ускладнені відокремленими членами речення;

В) якщо є спільний для обох частин другорядний член речення;

Г) якщо в другій частині говориться про наслідок того, про що йдеться в першій.

Скласти та записати складносурядне речення, між частинами якого не потрібно ставити кому (напр.: У нього кров козацька закипала і стугоніли в пам’яті шаблі (Л. Костенко). Там моїх братів лилася кров і сльози матерів квітчали сон синовнім домовинам (М. Рильський)) або складносурядне речення, між частинами якого потрібно поставити кому (напр.: Дощі не йдуть, а падають дощі, і ми йдемо промоклі, як хлющі (Є. Постульга)).

2. Між частинами складного безсполучникового речення ставиться двокрапка:

А) якщо зміст частин протиставляється;

Б) якщо друга частина виражає наслідок або висновок із того, про що йдеться у першій;

В) якщо друга частина виражає різку зміну подій;

Г) якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться у першій, або розкриває зміст попередньої.

Скласти й записати безсполучникове речення, між частинами якого потрібно поставити двокрапку (напр.: Чую: стукоче серце Вкраїни (І. Стронський). Я вірю: сподівана воля прийде до стражденного краю (М. Луків). Як зараз бачу: мати вишиває онукам сорочечки (В. Голобородько). Тут починається мій рід і не скінчиться він повіки: ступає син у батьків слід (І. Низовий). Знаю: не зійду, не оступлюся з оберегів правди й доброти (В. Тарасенко)).

3. Між частинами складного безсполучникового речення ставиться тире:

А) якщо в першій частині є слова чути, знати, бачити, розуміти тощо;

Б) якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій;

В) якщо друга частина виражає наслідок чи висновок із того, про що йдеться в першій, або зміст частин протиставляється;

Г) якщо частини значно поширені або далекі за змістом.

Скласти безсполучникове речення, між частинами якого потрібно поставити тире. Речення записати (напр.: За бджолою підеш – вона приведе до меду. За жуком підеш – він приведе до гною. Голова дурна – ногам нема спокою (Нар. творч.). Отак вітерцем перейти за леваду шовкову – засвітиться гай… (Б. Олійник). Лише дихне весна – сніжинка вмре (Б. Дегтярьов). Позбувся страxy – маєш повну волю! (М. Самійленко). Загриміли дві вежі – обезумів Манхеттен (П. Осадчук)).

4. Тире ставиться між частинами такого складного безсполучникового речення:

А) Брати – як коти: вони погризуться і помиряться (Нар. творч.);

Б) Скупий двічі платить, лінивий двічі ходить (Нар. творч.);

В) Немає малого – не буде великого (Нар. творч.);

Г) Не квапся: на тебе дощ не крапле (Нар. творч.).

Скласти й записати речення за поданою вчителем схемою.

5. Двокрапка ставиться між частинами такого складного безсполучникового речення:

А) Грій гадюку під пахвою – вона тебе вкусить (Нар. творч.);

Б) Цього добре по смерть посилати: він скоро не вернеться (Нар. творч.);

В) Мудрій голові одне слово скажи – все зрозуміє (Нар. творч.);

Г) Очі не бачать – душа не болить (Нар. творч.).

Скласти й записати речення за поданою вчителем схемою.

6. Кома, двокрапка, кома – такі розділові знаки ставляться у реченні:

А) Пройдуть зливи, замовкнуть грози, задрімають вітри на ланах (В. Симоненко);

Б) Я чую у ночі осінні, я марю крізь синій сніг: вростає туге коріння у землю глевку із ніг (В. Симоненко);

В) На світі законів чимало, я нагадаю один: щоб море не висихало, потрібно багато краплин (В. Симоненко);

Г) Одійде в морок підле і лукаве, холуйство у минувшину спливе, і той ніколи не доскочить слави, хто задля неї на землі живе (В. Симоненко).

Скласти й записати складне речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим).

VII. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того як тестові завдання виконано).

VIII. Підведення підсумків уроку.

IX. Домашнє завдання.

Дібрати з художніх творів 4-5 складних речень із різними видами зв’язку – сполучниковим і безсполучниковим. Записати речення, у кожному підкреслити граматичні основи.

__________________________________________________________

1 За кожну правильно вибрану відповідь учень одержує по 1 балу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні пунктограми в складному реченні. Тематичне тестування - Плани-конспекти уроків по українській мові